MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Jožef Stefan
International
Postgraduate School

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: +386 1 477 31 00
Fax: +386 1 477 31 10
Email: info@mps.si

Search

Course Description

Corporate Law and Dispute Settlement*

Program

Sensor Technologies
Information and Communication Technologies, second-level study programme
Nanosciences and Nanotechnologies, second-level study programme
Ecotechnologies
Information and Communication Technologies, third-level study programme
Nanosciences and Nanotechnologies, third-level study programme
Nanosciences and Nanotechnologies
New Media and E-Science
Ecotechnologies, second-level study programme
Ecotechnologies, third-level study programme

Lecturers:

prof. dr. Lojze Ude

Goals:

Postgraduate studies at the Jožef Stefan International Postgraduate School should provide experts with skills enabling them– on the basis of their mastery of individual areas of expertise (introduction and development of intensive technologies) – to solve problems by way of, inter alia, interdisciplinary approaches, by integrating narrow expert skills and knowledge with economic, social, cultural as well as legal aspects involved in the consideration of key developmental issues.

Content:

The attendants of the postgraduate school should acquire, depending on the contents of individual flexible programmes, in-depth expert knowledge and skills particularly from the following fields of law:
Company law (organization of economic operators, their governance and integration, particularly with international corporations).
Law of commercial legal transactions (conclusion of contracts, their implementation and revisions, particular commercial legal transactions).
Intellectual property law (copyright law, industrial property law – inventions and technical improvements, patents, industrial designs and utility models, trademarks, indications of source or appellations of origin, unfair competition).
Resolution of commercial disputes with special regard to international procedural law:
o international private and procedural law;
o resolution of commercial disputes;
o alternative resolution of commercial disputes;
o resolution of commercial disputes by arbitration

Course literature:

· Zabel, B. Tržno pravo, Ljubljana, 2000.
· Gottwald, R. Internationales Schiedsgericht, Regenburg, 1998

Significant publications and references:

UDE, Lojze. Sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pravnik (Ljublj.), 1992, letn. 47, št. 9/10, str. 365-374
UDE, Lojze. Razvoj civilnega prava na Slovenskem. Zb. znan. razpr. - Prav. fak. Univ. Edvarda Kardelja Ljublj., 1995, letn. 55, str. 303-316
UDE, Lojze, WEDAM-LUKIĆ, Dragica. Arbitražno reševanje sporov. V: KONČAR, Polonca (ur.), RIJAVEC, Vesna. Strategija razvoja pravnega sistema RS do leta 2010, Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih in delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Pravna fakulteta, 1999, f. 75-109
UDE, Lojze. Gospodarska in socialna razmerja. V: KAUČIČ, Igor (ur.). Nova ustavna ureditev Slovenije: zbornik razprav. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 1992, str. 104-113

Examination:

Knowledge assessment will take the form of term papers and an oral examination.

Students obligations:

Preparation of a pass-mark graded term paper and its successful oral defence.

Links: