MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Jožef Stefan
International
Postgraduate School

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Phone: +386 1 477 31 00
Fax: +386 1 477 31 10
Email: info@mps.si

Search

Course Description

Ecoremediation Technologies*

Program

Ecotechnologies, second-level study programme

Lecturers:

prof. dr. Daniel Vrhovšek

Goals:

• Knowing the basis of different ecoremediation technologies and theirs multipurpose use (for water retention and erosion prevention, self-purification, habitat for preservation of biodiversity)
• Understanding of functioning principles of these technologies
• Ability of incorporation of ecoremediation technologies in technical and natural procedures for environment protection and restoration
• Ability to estimate advantages and disadvantages of specific technologies

Content:

• selected topics from structure and function of ecosystems
• buffer capacity of water and terrestrial ecosystems with stress on individual constituents
• hydraulic self-purification and biodiversity attributes in natural and artificial ecosystems
• technologically-technical possibilities for transfer of natural technologies in artificial systems
• fundamental holders of ecosystem technologies: bioremediation, phytoremediation, mikoremediation and ecosystem remediation

Course literature:

• Vrhovšek, D., Vovk Korže A., Ekoremediacije. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije; Ljubljana: Limnos, 2007.
• Razinger, J.,Ekoremediacije : sredstvo za doseganje okoljskih ciljev in trajnostnega razvoja Slovenije : zbornik. Ljubljana: 2008., založba KATR.
• Vrhovšek, D., Vovk Korže, A., Lovka, M., Kryštufek, B., Sovinc, A., Bertok, M., Vrhovšek, M., Kovač, M.,.2008. Ekoremediacije kanaliziranih vodotokov. Ljubljana: Limnos; Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije.
• Schnoor, J. L., 1997: Phytoremediation, GWRTAC, Pittsburg
• Panjan, J. 2000: Osnove čiščenja odpadnih voda: študijsko gradivo. Ljubljana: FGG Inštitut za zdravstveno hidrotehniko.
• Zbornik referatov; 2. Mednarodna konferenca; Ekoremediacije v državah Zahodnega Balkana in Osrednji Evropi za izboljšanje kvalitete življenja; 2008

Significant publications and references:

• VRHOVŠEK, Danijel, VOVK KORŽE, Ana. Ekoremediacije. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije; Ljubljana: Limnos, 2007. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-05-4. [COBISS.SI-ID 58975489]
• VRHOVŠEK, Danijel, VOVK KORŽE, Ana, LOVKA, Milan, KRYŠTUFEK, Boris, SOVINC, Andrej, BERTOK, Marko, VRHOVŠEK, Martin, KOVAČ, Marko, VRHOVŠEK, Danijel (ur.), VOVK KORŽE, Ana (ur.). Ekoremediacije kanaliziranih vodotokov. Ljubljana: Limnos; Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodni center za ekoremediacije, 2008. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-12-2. [COBISS.SI-ID 60751361]
• VOVK KORŽE, Ana, VRHOVŠEK, Danijel. Ekoremediacije za učinkovito varovanje okolja. 1. ponatis. Maribor: Inštitut za promocijo varstva okolja, 2006. 56 str., ilustr. ISBN 86-80693-91-X. [COBISS.SI-ID 14830600]
• VOVK KORŽE, Ana, VRHOVŠEK, Danijel. Ekoremediacije za doseganje okoljskih ciljev v Sloveniji. Revija za geografijo, 2007, 3, št. 1/2, str. 39-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 16096264]
• OJSTRŠEK, Alenka, FAKIN, Darinka, VRHOVŠEK, Danijel. Residual dyebath purification using a system of constructed wetland. Dyes pigm.. [Print ed.], 2007, vol. 74, iss. 3, str. 503-507. http://dx.doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.10.007. [COBISS.SI-ID 10945558]
• ŠAJN-SLAK, Alenka, GRIESSLER BULC, Tjaša, VRHOVŠEK, Danijel. Comparison of nutrient cycling in a surface-flow constructed wetland and in a facultative pond treating secondary effluent. Water sci. technol., 2005, letn. 51, št. 12, str. 291-298. [COBISS.SI-ID 19962841]

Examination:

Oral exam and seminar work (100%)

Students obligations:

Oral exam and seminar work.

Links: