MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Ekonomika za raziskovalce*

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije
Novi mediji in e-znanost
Ekotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Sašo Polanec
prof. dr. Tjaša Redek

Cilji:

Pripraviti študente za samostojno ekonomsko in finančno presojo projektov ter za presojo širšega ekonomskega okolja.

Vsebina:

Trg, ponudba in povpraševanje
Davki in subvencije
Finančna analiza projektov (presoja investicij v pogojih gotovosti in negotovosti)

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz:
Merton and Bodie, Finance, Prentice Hall, 2000
Varian, Advanced Microeconomic Analysis, Norton, 2000

Izbrane reference nosilca:

DAMIJAN, Jože, KOSTEVC, Črt, POLANEC, Sašo. Access to finance, exporting and a non-monotonic firm expansion. Empirica, ISSN 0340-8744, 2014, doi: 10.1007/s10663-014-9251-5.
DAMIJAN, Jože, KONINGS, Jozef, POLANEC, Sašo. Import churning and export performance of multi-product firms. World economy, ISSN 0378-5920, 2014, doi: 10.1111/twec.12196.
NISHIDA, Mitsukuni, PETRIN, Amil, POLANEC, Sašo. Exploring reallocations apparent weak contribution to growth. Journal of productivity analysis, ISSN 0895-562X, 2013, no. , vol. , doi: 10.1007/s11123-013-0380-9.
POLANEC, Sašo, AHČAN, Aleš, VERBIČ, Miroslav. Retirement decisions in transition : microeconometric evidence from Slovenia. Post-communist economies, ISSN 1463-1377, 2013, vol. 25, no. 1, str. 99-118.
BARTOLJ, Tjaša, AHČAN, Aleš, FELDIN, Aljoša, POLANEC, Sašo. Evolution of private returns to tertiary education during transition : evidence from Slovenia. Post-communist economies, ISSN 1463-1377, 2013, vol. 25, no. 3, str. 407-424, doi: 10.1080/14631377.2013.813147.

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta.

Obveznosti študentov:

Uspešno opravljen ustni zagovor.

Zunanje povezave: