MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije
Novi mediji in e-znanost
Ekotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Gorazd Kandus

Cilji:

Glavni cilj predmeta, ki ga bo izvajala skupina industrijskih ekspertov pod vodstvom koordinatorja, bo povezovanje raziskovanja z izobraževanjem za razvoj sposobnosti, ki so potrebne za celovitejše obvladovanje nalog za:
prepoznavanje uporabnosti raziskovalnih dosežkov za industrijo in servisno dejavnost,
ocenjevanje možnosti za uspeh na tržišču,
razvoj mehanizmov za prenos raziskovalnih dosežkov v industrijski razvoj in proizvodnjo,
razvoj trga in trženje proizvodov in znanja,
permanentni razvoj za večanje kompetitivnosti novih postopkov in proizvodov,
umeščanje dosežkov v širši družbeni razvoj in dolgoročno vizijo z uveljavljanjem načel trajnostnega razvoja.

Vsebina:

Vsebina predmeta bo neposredno temeljila na projektih, ki bodo izbrani iz razvojnih programov zaposlovalcev podiplomcev oz. njihovih posebnih interesov ter bo teoretsko in praktično obdelana v primerjavi s primeri uspešne prakse doma in v tujini.

Projekti za študijsko obdelavo bodo izbrani v sodelovanju med podiplomcem, njegovim zaposlovalcem in koordinatorjem. Izbor projekta in sodelujočih ekspertov bo predložen Senatu v potrditev.

Temeljna literatura in viri:

Izbrana strokovna literatura v odvisnosti od tematike projekta.

Izbrane reference nosilca:

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga.

Obveznosti študentov:

Izdelava pozitivno ocenjene seminarske naloge.

Zunanje povezave: