MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Koncept trajnostnega razvoja

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije
Novi mediji in e-znanost
Ekotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Ivo Šlaus

Cilji:

Pripraviti študente za reševanje kritičnih problemov trajnostnega razvoja na lokalnem in globalnem nivoju.

Vsebina:

· Lastnosti sodobnega sveta
· Naravni in človeški viri
· Blagostanje in družbene razmere
· Okolje in koncept trajnostnega razvoja
· Nova razvojna paradigma
· Indikatorji trajnostnega razvoja
· Sinergijske rešitve

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz znanstvenih revij s tega področja in iz:
E. von Weizsaecker: Factor of Four, Earthscan, 1997
D. H. Meadows et al.: Beyond the Limits, Chelsea Green Publ, 1992
H. Kueng: A Global Ethic for Global Politics and Economics, Oxford Univ Press, 1998
R. U. Ayres: Statistical Measures of Unsustainabiltiy, Ecological Economics 16 (1996) 239
R. Wolfrum, Democracy and Development, European Review 7 (1999) 183

Izbrane reference nosilca:

Več kot 300 originalnih znanstvenih del, član Rimskega kluba in več akademij, med drugim Academia Europea
V zadnjih letih aktivno delo na področju trajnostnega razvoja, vključno z:
Dubrovnik Conference on sustainable development of energy, water and environment systems, Dubrovnik, 2002, Chairman of the Scientific Advisory Board
Social Responsibility of Scientists, by J. Avery and I. Slaus, Procedings, in Remember Your Humanity, J. Rotblat Editor, World Scientific, London, (1999)
Ivo Šlaus: Legitimate Institutions for the 21st century The Long Roads to Peace, Proc. 48th Pugwash Conference on Science and World Affairs, Jurica, Mexico, Sep 29 - Oct 4, 1998, editor: J. Rotblat, World Scientific 2001, p 219-220
Ivo Šlaus: Impact of Science on Economic and Social Development Reconstruction of Scientific Cooperation in South-East Europe, Interantional Conference of Experts, Proc. Venice, Italy, 24.27.03.2001. str. 237-244
Ivo Šlaus: UN Reform and Civil Disobedience in Proceedings of the 49th Pugwash Conference on Science and World Affairs, ed. Joseph Rotblat, World Scientific, New Jersey, London, Singapore, Hong Kong (2001) p. 436-440
Ivo Slaus: Globalization and Inequalities, 52nd Pugwash Conference on Science and World Affairs, 5-10.2.2002., Agra, Indija
Ivo Šlaus: Countries in Transition Facing Globalization Academia Europaea International Conference " Excellence in Higher Education" 30.5. - 1.6. 2002, Stockholm, Sweden

Načini preverjanja znanja:

Izpit in seminarska naloga.

Obveznosti študentov:

Izdelava pozitivno ocenjene seminarske naloge in uspešno opravljen izpit.

Zunanje povezave: