MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Individualno raziskovalno delo 1

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

mentor

Cilji:

Kandidati se usposobijo za obvladovanje sodobnih specifičnih raziskovalnih metod in tehnik na področju svojega magistrskega oziroma doktorskega študija.

Vsebina:

Raziskovalno delo je s področja študijskega programa kandidata in poteka pod vodstvom mentorja oziroma mentorske skupine. Namenjeno je pripravi magistrskega dela oziroma doktorske disertacije.

Temeljna literatura in viri:

Zaradi hitrega razvoja področij študija temeljne študijske vire določi mentor individualno.

Izbrane reference nosilca:

Načini preverjanja znanja:

Seminar I in 2 poročili.

Obveznosti študentov:

Seminar I in 2 poročili na obrazcu Poročilo o individualnem raziskovalnem delu, ki se nahaja med gradivi. V poročilu opišite raziskovalne probleme, s katerimi ste se v tem obdobju ukvarjali, dosežene rezultate in morebitne publikacije. Orišite tudi smernice za nadaljnje delo. Poročilo pregleda in odobri mentor.
Posamezno poročilo se odda v tajništvo MPŠ v pisni in elektronski obliki na info@mps.si do 28.2. in 30.6.

Pozitivno ocenjeni poročili in opravljen Seminar I sta pogoj za pridobitev kreditov iz IRD.

Zunanje povezave: