MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Elektrokemijski senzorji

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Kristina Žužek Rožman

Cilji:

Cilji:
• poznavanje in razumevanje elektrokemijskih principov in metod za analizne namene kot tudi poznavanje skrajnostnih meja slednjih ter njihova nadgradnja,
• prepoznavanje specifičnosti analitskega problema, ter poglobljeno znanje v smeri predlaganja najbolj ustrezne analizne/zaznavne tehnike,
• sposobnost analize signalov iz detektorja ter njihova interpretacija,
• predvidevanje ter podajanje nadaljnjih ukrepov za izboljšavo učinkovitosti metode.

Kompetence:
• izbira ustrezne analizne metode oz. tehnike za specifičen problem analize oz. zaznavanja,
• sposobnost postavitve celotnega sistema zaznavanja,
• sposobnost izvedbe meritve na zahtevanjem analiznem sistemu,
• sposobnost kritične evalvacije pridobljenih eksperimentalnih podatkov.

Vsebina:

• Potienciometrični senzorji, vključujoč potenciometrične titracije, delovanje iono-selektivnih elektrod, plinskih elektrod ter senzorjev pH-ja, plinov in encimov.
• Amperometrični in voltametrični senzorji vklučujoč amperometrične titracije , membranske elektrode, modificirane elektrode ter tehnike za povečanje njihove občutljivosti in selektivnosti za elektro-zaznavanje.
• Bioelektrokemija v bioelektroenergetiki, bioelektroanalizi in katalizi, ter bodoča uporaba v biosenzorskih tehnologijah.
• Umeščanje poznanih elektrokemijskih tehnologij in njihova nadgradnja do končne uporabe v sodelovanju z Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba, Hrvaška in Seoul National University (School of Mechanical & Aerospace Engineering) in Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) at the Center for Integrated Smart Sensors (CISS), Seul, Južna Koreja.

Temeljna literatura in viri:

Knjige:
• J. Bard, Z. R. Faulkner, Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2001.
• S. Alegret, A. Merkoci, Electrochemical Sensor Analysis, Elsevier, Amsterdam, 2007.

Izbrani članki v revijah:
• Biosensors and bioelectronics
• Electrochimica Acta
• Sensors and actuators B-chemical

Literatura proizvajalcev instrumentov.

Izbrane reference nosilca:

Bibliografski podatki:
• število člankov po WoS: 35,
• patentna prijava: 1,
• število citatov: 58,
• h-indeks: 4.

Reprezentativnih 5 enot:
• ŠTURM, Sašo, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, MARKOLI, Boštjan, SPYROPOULOS ANTONAKAKIS, Nikolaos, SARANTOPOULOU, Evangelia, KOLLIA, Zoe, CEFALAS, Alciviadis-Constantinos, KOBE, Spomenka. Pulsed-laser fabrication of gas-filled hollow CoPt nanospheres. Acta mater.. [Print ed.], 2013, vol. 61, no. 61, str. 7924-7930.
• ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, PEČKO, Darja, ŠTURM, Sašo, MAVER, Uroš, NADRAH, Peter, BELE, Marjan, KOBE, Spomenka. Electrochemical synthesis and characterization of Fe70Pd30 nanotubes for drug-delivery applications. Mater. chem. phys.. [Print ed.], 2012, vol. 133, issue 1, str. 218-224.
• ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, PEČKO, Darja, SUHODOLČAN, Larisa, MCGUINESS, Paul J., KOBE, Spomenka. Electrochemical syntheses of soft and hard magnetic Fe50Pd50-based nanotubes and their magnetic characterization. J. alloys compd.. [Print ed.], 2011, vol. 509, issue 2, str. 551-555.
• Nacionalni projekt: ARRS: Novel functionalized nanomaterials for applications as nano- or biosensors/actuators/bioresponsive (carrier) systems J2-4191 [1.7.2011-30.6.2014].
• Mednarodni projekt: Novel Smart Media Filtration EU FP6-MNT ERA.NET II [1.1. 2011-31.12.2013].

Načini preverjanja znanja:

Seminar z zagovorom reševanja realnega problema (50%)
Ustni izpit (50%)

Obveznosti študentov:

Seminar z zagovorom reševanja realnega problema.
Ustni izpit.

Zunanje povezave: