MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Elektromagnetni senzorji

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Aleksander Zidanšek

Cilji:

• Sposobnost uporabe georadarja za detekcijo skritih predmetov.
• Sposobnost uporabe drugih elektromagnetnih senzorjev za izbrane aplikacije.

Vsebina:

Razvoj in uporaba elektromagnetnih senzorjev:
• georadarsko slikanje,
• THz slikanje in spektroskopija,
• indukcijski senzorji,
• magnetometri,
• magnetogradiometri.
Integracija elektromagnetnih senzorjev.
Izdelava slike iz meritev z elektromagnetnimi senzorji.
Detekcija skritih predmetov z elektromagnetnimi senzorji.

Temeljna literatura in viri:

• D. J. Daniels, EM Detection of Concealed Targets, Wiley-IEEE Press, 2009.
• Ciljani izbor in razprava o znanstvenih objavah, predvsem v revijah Science, Nature, Physical Review Letters, New Scientist in Scientific World.

Izbrane reference nosilca:

Izbrani članki:
• ABINA, Andreja, PUC, Uroš, JEGLIČ, Anton, ZIDANŠEK, Aleksander. Structural analysis of insulating polymer foams with terahertz spectroscopy and imaging. Polym. test.. [Print ed.], 2013, vol. 32, issue 4, str. 739-747, doi: 10.1016/j.polymertesting.2013.03.004. [COBISS.SI-ID 26612263]
• CORDOYIANNIS, George, KRALJ, Samo, KUTNJAK, Zdravko, JESENEK, Dalija, MUŠEVIČ, Igor, ZIDANŠEK, Aleksander. Different modulated structures of topological defects stabilized by adaptive targeting nanoparticles. Soft matter, 2013, vol. 9, no. 15, str. 3956-3964, doi: 10.1039/C3SM27644A. [COBISS.SI-ID 26557223]
• KRALJ, Samo, CORDOYIANNIS, George, JESENEK, Dalija, ZIDANŠEK, Aleksander, LAHAJNAR, Gojmir, NOVAK, Nikola, AMENITSCH, Heinz, KUTNJAK, Zdravko. Dimensional crossover and scaling behavior of a smectic liquid crystal confined to controlled-pore glass matrices. Soft matter, 2012, vol. 8, issue 8, str. 2460-2470, doi:10.1039/C1SM06884A. [COBISS.SI-ID 25534759]

Izbrani projekti:
• Nosilec ARRS projekta J2-4266 (C) THz slikanje (2011-2014)
• Nosilec slovenskega dela 7FP projekta 218148 UNCOSS (2008-2012)

Načini preverjanja znanja:

Seminar (50%)
Projekt (50%)

Obveznosti študentov:

Seminar.
Projekt.

Zunanje povezave: