MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Tadej Rojac

Cilji:

Cilji
Študent:
• razume principe delovanja senzorjev fizikalnih veličin,
• pozna funkcijske lastnosti keramičnih materialov za različne vrste senzorjev,
• izbere primerno tehnologijo za določen tip senzorja,
• napove, izmeri in analizira ključne karakteristike senzorja.

Kompetence
Študent:
• izbere material z ustreznimi funkcijskimi lastnostmi,
• načrta in izdela demonstracijski senzorski element ali strukturo ob upoštevanju danih tehnoloških okvirov,
• eksperimentalno ovrednoti delovanje senzorja.

Vsebina:

• Aktualne tehnološke rešitve integriranih keramičnih senzorjev fizikalnih veličin.
• Smernice razvoja funkcijskih senzorskih materialov: keramični piezoelektriki, piezorezistivni kompozitni materiali, temperaturno odvisni uporovni kompozitni materiali, električno prevodni debeloplastni in tankoplastni materiali.
• Sodobne strategije simulacijsko podprtega načrtovanja senzorskih struktur.
• Napredne tehnologije izdelave senzorskih elementov in struktur (volumenska keramika, večplastne strukture, debele in tanke plasti).
• Individualno poglobljena analiza izbranega realnega primera iz študentove disertacije: izbor primernega senzorskega materiala in inovativne tehnologije za izdelavo senzorja, napoved delovanja in eksperimentalno ovrednotenje senzorja in njegovih karakteristik.

Temeljna literatura in viri:

• B. Jaffe, W. R. Cook, H. L. Jaffe, Piezoelectric Ceramics, Academic Press, 1971.
• Y. Imanaka, Multilayered low temperature cofired ceramics (LTCC) technology, Springer, 2005.
• R.E. Newnham, Properties of Materials: Anisotropy, Symmetry, Structure, Oxford University Press, 2005.
• Izbrani članki predvsem v revijah Science, Advanced Functional Materials, Sensors and Actuators, Journal of the American Ceramic Society/ Targeted selection of papers from Science, Advanced Functional Materials, Sensors and Actuators, Journal of the American Ceramic Society.

Izbrane reference nosilca:

Bibliografski podatki (2002–2013):
• število člankov po WoS: 24
• število patentov: 1
• število citatov (WoS, čisti citati): 154
• h-indeks: 8

• ROJAC, Tadej, BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, KOSEC, Marija, DAMJANOVIĆ, Dragan. Piezoelectric nonlinearity and frequency dispersion of the direct piezoelectric response of BiFeO[sub]3 ceramics. J. appl. phys., 2012, vol. 112, no. 6, str. 064114-1-064114-12, doi: 10.1063/1.4754315. [COBISS.SI-ID 26122791]
• ROJAC, Tadej, KOSEC, Marija, DAMJANOVIĆ, Dragan. Large electric-field induced strain in $BiFeO[sub]3 ceramics. J. Am. Ceram. Soc., 2011, vol. 94, no. 12, str. 4108-4111, doi: 10.1111/j.1551-2916.2011.04861.x. [COBISS.SI-ID 25376295]
• BALΑŽ, Peter, ROJAC, Tadej. Hallmarks of mechanochemistry : from nanoparticles to technology. Chem. Soc. rev., 2013, vol. 42, issue 18, str. 7571-7637, doi: 10.1039/C3CS35468G. [COBISS.SI-ID 26654759]
• Sonosilec slovenskega dela EU 7OP projekta CERAMPOL: ceramic and polymeric membrane for water purifcation of heavy metal and hazardous organic compounds. KUŠČER, Danjela, BELAVIČ, Darko, ROJAC, Tadej, SANTO-ZARNIK, Marina, DRNOVŠEK, Silvo, BAKARIČ, Tina, MALIČ, Barbara.CERAMPOL: 12 months report, (IJS delovno poročilo, 11248). 2013. [COBISS.SI-ID 26593575]
• ROJAC, Tadej, KOSEC, Marija, HOLC, Janez. Postopek priprave keramike na osnovi alkalijskih niobatov tantalatov z mehanokemijsko aktivacijo : patent : SI 22838 (A), 2010-01-29. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2010. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22363687]

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga, ki vsebuje zagovor reševanja izbranega primera (60%)
Ustni izpit (40%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga, ki vsebuje zagovor reševanja izbranega primera.
Ustni izpit.

Zunanje povezave: