MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Meritve nanodelcev v zraku

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Maja Remškar

Cilji:

Cilji:
• zagotoviti varno delo z nanomateriali,
• odpreti nova področja razvoja tehnik za odstranjevanje nanodelcev iz ozračja in za preprečevanje njihovih izpustov pri mehanski in toplotni obdelavi materialov.

Kompetence:
• sposobnost razpoznavanja virov onesnaževanja zraka z nanodelci,
• sposobnost vodenja aktivnosti pri izboljševanju delovnih pogojev in varovanju okolja.

Vsebina:

• Izvori nanodelcev v ozračju in njihove specifične lastnosti.
• Detekcijske metode nanodelcev v ozračju, načini vnosa nanodelcev v organizem in posledice za zdravje ter tehnike izločanja nanodelcev iz ozračja.
• Prepoznavanje akutnih in kroničnih virov onesnaženosti z nanodelci, razlika med onesnaženostjo z mikronskimi delci (PM10, PM2.5) in nanodelci.
• Regulativa v nastajanju na tem področju, priporočila za varno delo z nanomateriali in merila za ocenjevanje tveganj pri proizvodnji nanomaterialov oz. ob uporabi nanomaterialov.
• Izvedba meritev v realnem okolju po dogovoru in priprava poročila o analizi.

Temeljna literatura in viri:

• J.H. Vincent: Aerosol Sampling, Science, Standards, Instrumentation and Applications, J.Wiley&Sons, Chichester 2007. (textbook)
• W.C. Hinds: Aerosol Technology, Properties, Behavior, and Measurment of Airborne Particles, J.Wiley&Sons, Chichester 1999. (textbook)
• Health Council of the Netherlands. Working with nanoparticles: Exposure registry and health monitoring. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2012; publication no. 2012/31E. ISBN 978-90-5549-929-8

Izbrane reference nosilca:

• 108 člankov-WoS,
• 8 patentov,
• 2122 čistih citatov,
• h-indeks 22.

• M. Remskar: Nanodelci in nanovarnost / Nanoparticles and Nanosafety, Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije; 2009; http://www.kemijskovaren.si/files/nano_knjiga.pdf
• Remškar Maja, Iskra Ivan, Viršek Marko, Pleško Mark, Golob Damjan: Metoda in kapacitivnostni senzor za štetje aerosolskih nanodelcev/ Method and capacitive sensor for counting aerosol nanoparticles (Urad RS za intelektualno lastnino, patent SI 22895 A)
• Iskra, A. Detela, M. Viršek, V. Nemanič, D. Krizaj, D. Golob, J.T. van Elteren, M. Remskar: Capacitive-type counter of nanoparticles in air. Appl. Phys. Lett. 96 ( 2010) 093504-1-093504-3.
• R. Nass, M.Remskar, W. Luthar, et al., Industrial application of nanomaterials - chances and risks : technology analysis, (Future technologies, no. 54). Dόsseldorf: Future Technologies Division of VDI Technologiezentrum, 2004. 112 p., ilustr.
• Safe Production and Use of Nanomaterials, NANOSAFE2, 6Th FP, Integrated project; 2005-2009 No.: 515843-1.

Načini preverjanja znanja:

Monitoring na izbrani lokaciji (20%)
Seminarska naloga s predstavitvijo (30%)
Ustno izpraševanje (50%)

Obveznosti študentov:

Monitoring na izbrani lokaciji.
Seminarska naloga s predstavitvijo.
Ustno izpraševanje.

Zunanje povezave: