MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Klemen Bučar

Cilji:

Razumeti delovanje različnih vrst detektorjev, njihove značilnosti in primernost v različnih pogojih. Naučiti se rokovanja z njimi in pridobiti znanja, potrebna za gradnjo novih eksperimentov in zbiranje ter obdelavo izmerjenih podatkov.

Vsebina:

• Učinek delcev in sevanja na snov
• Sodobni detektorji fotonov in delcev
o Plinski detektorji
o Trdni detektorji
o Polprevodniški detektorji
o Scintilacijski detektorji
o Pozicijsko občutljivi detektorji
• Uporaba detektorjev
o Osnovni poskusi
o Uporaba v analizah snovi
o Uporaba v dozimetriji in zaščiti pred sevanjem
o Detekcija elektronov
o Detekcija ionov
o Ionska optika, elektrostatične leče, energijski analizatorji
• Izhodni signali iz različnih vrst detektorjev in obdelava podatkov
• Praktični primeri:
o Elektronski analizator
o Ionski spektrometer na čas preleta
o Merjenje razpadnega spektra nuklida

Temeljna literatura in viri:

Historical and basic literature:
• W. R. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach, 1994.
• G. Gilmore, Practical Gamma-Ray Spectrometry: 2nd (second) Edition, 2009.
• G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, 2010.

Complementary literature:
• Detector manuals, manufacturer's datasheets.
• Recent articles from the relevant field, such as Review of Scientific Instruments, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A and B.

Izbrane reference nosilca:

• Število člankov po WOS: 38,
• število citatov 332 (brez samocitatov 273),
• h-indeks: 12.

• BUČAR, Klemen, ŽITNIK, Matjaž. Auger electron-ion coincidence spectrometry after electronic excitation of L-shell in argon. Radiat. phys. chem. , 2007, 76(3), 487-491.
• BUČAR, Klemen, KORUN, Matjaž, VODENIK, Branko. Influence of the thorium decay series on the background of high-resolution gamma-ray spectrome. Appl. radiat. isotopes. , 2012, 70(6), 1005-1009.
• LABLANQUIE, P., BUČAR, Klemen, ŽITNIK, Matjaž. Properties of hollow molecules probed by single-photon double ionization. Phys. rev. lett.., 2011, 106(6), 063003.
• RUBENSSON, Jan-Erik, MOISE, Angelica, MIHELIČ, Andrej, BUČAR, Klemen, ŽITNIK, Matjaž, RICHTER, Robert. Experimental confirmation of photon-induced spin-flip transitions in helium via triplet metastable yield spectra. Phys. rev., A, 2010, 81(6), 062510.
• ŽITNIK, Matjaž, PELICON, Primož, BUČAR, Klemen, GRLJ, Nataša, KARYDAS, Andreas-Germanos, SOKARAS, Dimosthenis, SCHUTZ, R., KANNGIEßER, Birgit. Element-selective three-dimensional imaging of microparticles with a confocal micro-PIXE arrangement. X-ray spectrom., 2009, 38(6), 526-539.

Načini preverjanja znanja:

Izpit (50%)
Projekt (50%)

Obveznosti študentov:

Izpit.
Projekt.

Zunanje povezave: