MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Matjaž Vencelj

Cilji:

• razume formacijo signala in šuma v scintilacijskih in polvodniških detektorjih ter sodobne pristope v analizi detektorskega signala,
• analizira signale v različnih realnih primerih detekcije,
• razčleni analizo signala na podsklope in prepozna soodvisnosti sklopov,
• sestavi sklope na nov delujoč način,
• napove lastnosti novih detekcijskih arhitektur in ovrednoti dodano vrednost.

Kompetence:
• izbere metodo za zajem in analizo signala pri konkretni meritvi in vrsti detektorja,
• sestavi delujoč detektorski sistem, vključujoč strojno in programsko opremo,
• upošteva dane tehnološke, sistemske, časovne in finančne okvire projekta pri snovanju metode in sestavljanju sistema,
• napove ključne kvantitativne funkcionalne metrike (ločljivosti, izkoristek, ipd),
• izvede demonstracijsko meritev s sestavljenim sistemom,
• eksperimentalno ovrednoti prej omenjene napovedane parametre.

Vsebina:

• Mikroskopska slika formacije signala in porajanja šuma v najsodobnejših scintilacijskih in polvodniških detektorjih ter v bodočih konceptih detektorjev.
• Tehnološki trendi rabe scintilacijskih in polvodniških detektorjev v vedah o življenju in vedah o materialih.
• Doba prehoda na direktni digitalni zajem: priložnosti in pasti. Nove strategije za obvladovanje serijskega in paralelnega šuma. Posebnosti pri visokih števnih hitrostih.
• Umestitev trenutnih tehnoloških meja v okvir temeljnih skrajnih meja, ki slede iz zakonov narave.
• Individualno poglobljena analiza izbranega realnega primera iz študentove disertacije, s primerjavo več metod analize signala in s predlogom novih, napovedjo obnašanja in eksperimentalno evalvacijo.

Temeljna literatura in viri:

Knjiga
• W. R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach, 2009, Springer.

Revije
• IEEE Transactions on Nuclear Science
• Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section AΈ
• Review of Scientific Instruments

Literatura proizvajalcev instrumentov.

Izbrane reference nosilca:

Bibliografski podatki:
• število člankov po WoS: 19,
• patentov: 2,
• število citatov: 62,
• h-indeks: 6.

Reprezentativnih 5 enot:
• M. Vencelj et al, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 607 (2009) 581.
• R. Novak, M. Vencelj, IEEE Trans. Nucl. Sci. 56 (2009) 3680.
• Nosilec industrijske raziskave “Širitev delovanja mmpc v režim zasičenja”, pogodba P130042.
• Patent SI23959A, Postopek analogne in digitalne obdelave signalov, katerih informacija je vsebovana v pulzih, in naprava za izvedbo postopka, 2013.
• Patent SI23596A, Metoda in naprava za kvantno distribucijo ključa kratkega dosega, 2012.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (40%)
Ustni izpit (30%)
Zagovor projekta (reševanje primera) (30%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga.
Ustni izpit.
Zagovor projekta (reševanje primera).

Zunanje povezave: