MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Celični senzorji v toksikologiji

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Metka Filipič

Cilji:

Sposobnost združevanja znanj s področij celične fiziologije, biokemije, molekularne biologije, kemije in sodobnih merilnih tehnik za načrtovanje, konstrukcijo in uporabo celičnih biosenzorjev za zaznavanje specifičnih toksičnih učinkov ter za okoljski biomonitoring.

Samostojno reševanje problemov, povezanih s tematiko doktorske disertacije, ki se nanaša na vsebino predmeta ter povezovanje interdisciplinarnih vsebin.

Vsebina:

• Principi in vrste celičnih biosenzorjev.
• Področja aplikacij celičnih biosenzorjev v toksikologiji in ekotoksikologiji.
• Konstrukcija celičnih biosenzorjev glede na namen uporabe (izbira ustreznih odzivnih celičnih elementov, načini zaznavanja odzivov, občutljivost in specifičnost za zaznavanje določenega specifičnega toksičnega učinka ali analita).
• Praktični primeri uporabe celičnih biosenzorjev v (eko)toksikologiji.
• Delo na primerih glede na doktorsko nalogo kandidata.

Temeljna literatura in viri:

Knjiga:
• Biosensors and Environmental Health, 2012 VR. Preedy, V. Patel (eds), Taylor&Francis group, CRC Press.
• Cell based biosensors: Priciples and applications, 2010. P.Wang, Q. Liu (eds) Artech House, Boston/London, Norwood, MA, USA.

Članki:
• Palmer, A.E., Qin, Y., Park, J.G., McCombs, J.E., 2011. Design and application of genetically encoded biosensors. Trends in Biotechnology 29, 144-152.
• Zhong, J.-J., Gu, M., Mitchell, R., Kim, B., 2004. Whole-Cell-Based Biosensors for Environmental Biomonitoring and Application, In Biomanufacturing. pp. 269-305. Springer Berlin Heidelberg.
• Park, M., Tsai, S.L., Chen, W., 2013. Microbial Biosensors: Engineered Microorganisms as the Sensing Machinery. Sensors 13, 5777-5795.
• Žager, V, Čemažar, M, Hreljac, I, Lah Turnšek, T, Serša, G, Filipič, M. Development of human cell biosensor system for genotoxicity detection based on DNA damage-induced gene expression. Radiol. Oncol. 2010, 42-51. [COBISS.SI-ID 898427]

Izbrane reference nosilca:

Patent:
• FILIPIČ, Metka, LAH TURNŠEK, Tamara, HRELJAC, Irena, ČEMAŽAR, Maja, SERŠA, Gregor, ŽAGER, Valerija, KAMENŠEK, Urška. Celični sistem za hitro zaznavanje in določanje genotoksičnosti : patent : SI 23294 (A), 2011-08-31. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2011. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2328399]

Izbrani članki:
• ŽAGER, Valerija, ČEMAŽAR, Maja, HRELJAC, Irena, LAH TURNŠEK, Tamara, SERŠA, Gregor, FILIPIČ, Metka. Development of human cell biosensor system for genotoxicity detection based on DNA damage-induced gene expression. Radiol. oncol. (Ljubl.), Mar. 2010, vol. 44, no. 1, str. 42-51. [COBISS.SI-ID 898427]
• AVBERŠEK, Miha, ŽEGURA, Bojana, FILIPIČ, Metka, HEATH, Ester. Integration of GC-MSD and ER-Calux assay into a single protocol for determining steroid estrogens in environmental samples. Sci. total environ., 2011, vol. 409, issue 23, str. 5069-5075, doi: 10.1016/j.scitotenv.2011.08.020. [COBISS.SI-ID 25062951]
• ŠTRASER, Alja, FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana. Cylindrospermopsin induced transcriptional responses in human hepatoma HepG2 cells. Toxicol. in vitro, 2013, str. 1-9 [in press], doi: 10.1016/j.tiv.2013.05.012. [COBISS.SI-ID 2805327]
• PEZDIRC, Marko, ŽEGURA, Bojana, FILIPIČ, Metka. Genotoxicity and induction of DNA damage responsive genes by food-borne heterocyclic aromatic amines in human hepatoma HepG2 cells. Food chem. toxicol., 2013, vol. 59, str. 386-394, doi: 10.1016/j.fct.2013.06.030. [COBISS.SI-ID 2827087]

FP7 projekt:
• Fate and effects of cytostatic pharmaceuticals in the environment and identification of biomarkers for an improved risk assessment on environmental exposure – Cytothreat (2011-2014; coordinator Metka Filipič).

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit (50%)
Reševanje konkretnega primera (50%)

Obveznosti študentov:

Ustni izpit.
Reševanje konkretnega primera.

Zunanje povezave: