MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Miran Mozetič

Cilji:

Cilji:
• Razume uporabo plazemskih tehnologij za modifikacijo površin biosenzorjev.
• Analizira signal kvarčne mikrotehtnice in sklepa na mehanizme adsorpcije biomaterialov.
• Analizira spektre molekularnih fragmentov in prepozna mikroelemente ter specifične funkcionalne skupine.
• Načrtuje in kroji površinske lastnosti biopolimerov z uporabo nevtralnih plinskih radikalov.

Kompetence:
• Izbere optimalni senzor za detekcijo makromolekul, proteinov, krvnih trombocitov ali mikroveziklov in ga uporabi za reševanje specifičnih znanstvenih ali tehnoloških problemov.
• Združi rezultate senzorskih tehnik za določanje mase, sestave in strukture tankih bioloških plasti za prepoznavanje kinetike adhezije in značilnosti adsorbiranih plasti.
• Napove obnašanje proteinov, krvnih trombocitov in makromolekul med interakcijo z izbranimi trdnimi snovmi.

Vsebina:

Sodobni mikro- in nano- strukturirani senzorji primerni za detekcijo krvnih proteinov, trombocitov, virusov in virusom podobnih makromolekul.
• Omejitve obstoječih senzorjev in trendi v razvoju novih senzorjev.
• Uporaba kvarčne mikrotehtnice za detekcijo tankih bioloških filmov.
• Spektroskopija fragmentov biomolekul za detekcijo mikroelementov in specifičnih funkcionalnih skupin.
• Uporaba neravnovesnih plinov za modifikacijo površinskih lastnosti bio-polimerov in specifično konformacijo makromolekul.

Temeljna literatura in viri:

Knjige:
• Jeong-Yeol Yoon, Lonnie J. Lucas; Introduction to Biosensors; Springer-Verlag New York Inc.; 2012.
• Ajit Sadana; Biosensors: Kinetics of Binding and Dissociation Using Fractals, Elsevier Science Ltd 2003.

Revije:
• Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.
• Journal of Biomedical Materials Research Part A.
• Macromolecular Bioscience.
• Sensors.

Izbrane reference nosilca:

Over:
• 200 scientific papers,
• 15 patents granted,
• 3000 citations,
• H-index 32.

Scientific papers:
• PERŠIN, Zdenka, DEVETAK, Miha, DREVENŠEK OLENIK, Irena, VESEL, Alenka, MOZETIČ, Miran, STANA-KLEINSCHEK, Karin. The study of plasma's modification effects in viscose used as an absorbent for wound-relevant fluids. Carbohydr. polym, 2013, vol. 97, iss. 1, str. 143-151.
• JAGANJAC, Morana, VESEL, Alenka, MILKOVIĆ, Lidija, RECEK, Nina, KOLAR, Metod, ŽARKOVIĆ, Neven, LATIFF, Aishah, STANA-KLEINSCHEK, Karin, MOZETIČ, Miran. Oxygen-rich coating promotes binding of proteins and endothelialization of polyethylene terephthalate polymers. J. biomed. mater. res., Part A, 2013, str. 255-265.
• BÍLEK, František, SULOVSKÁ, Kateřina, LEHOCKÝ, Marián, SÁHA, Petr, HUMPOLÍČEK, Petr, MOZETIČ, Miran, JUNKAR, Ita. Preparation of active antibacterial LDPE surface through multistep physicochemical approach II : graft type effect on antibacterial properties. Colloids surf., B Biointerfaces, 2013, vol. 102, str. 842-848.
• POPELKA, Anton, NOVÁK, Igor, LEHOCKÝ, Marián, JUNKAR, Ita, MOZETIČ, Miran, KLEINOVÁ, Angela, JANIGOVÁ, Ivica, ŠLOUF, Miroslav, BÍLEK, František, CHODÁK, Ivan. A new route for chitosan immobilization onto polyethylene surface. Carbohydr. polym., 2012, vol. 90, no. 4, str. 1501-1508.
• VRLINIČ, Tjaša, MOZETIČ, Miran. How to control the recombinant prion protein adhesion for successful storage through modification of surface properties. Biointerphases, 2012, vol. 7, issue 1-4, str. 66-1-66-10.

Projects:
• Thin film structures and plasma-surface engineering, research program ARRS.
• Functionalization of biomedical samples with non-equilibrium gaseous plasma, research project ARRS.
• Sensitive and differential blood and cerebrospinal fluid test for neurodegenerative dementia diagnosis, EU PROJECT N°: LSHB-CT-037719.

Patents:
• MOZETIČ, Miran, VESEL, Alenka, CVELBAR, Uroš. Method and device for local functionalization of polymer materials : patent US 8247039 (B2). Pullman: Washington State University Research Foundation, granted on 21. avg. 2012.
• CVELBAR, Uroš, MOZETIČ, Miran. Method for improving the electrical connection properties of the surface of a product made from a polymer-matrix composite : patent : EP 1828434 (B1), München: European Patent Office, granted on 16. Jan. 2008.

Awards:
• “Puh award” – the highest Slovenian award for transfer of scientific knowledge in industrial praxis (2011).

Načini preverjanja znanja:

Projekt in ustni zagovor (100%)

Obveznosti študentov:

Projekt in ustni zagovor.

Zunanje povezave: