MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Od okolja do nevronskih mrež

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Meta Virant-Doberlet

Cilji:

Cilji:
• razumevanje kompleksnega pristopa k raziskavam komunikacije žuželk, ki je idealen model za študij nevronskih mrež,
• razumevanje pomena povezave med specifičnim okoljem in vedenjem živali v njem.

Kompetence:
• sposobnost komunikacije z raziskovalci na področju robotike, nevronskih mrež, prepoznavanja govora, nevroetologije, agronomije.

Vsebina:

Tematike vključene v učni načrt:
• sporazumevanje in vedenje žuželk,
• povezava ter odnos med okoljem in sporazumevanjem,
• senzorični mehanizmi in receptorji,
• primeri procesiranja senzorične informacije iz okolja v nevronskih mrežah v centralnem živčnem sistemu, ki so podlaga za vedenje žuželk.

Temeljna literatura in viri:

• Gerhardt, H.C. & Huber, F. (2002): Acoustic Communication in Insects and Anurans: Common Problems and Diverse Solutions. University of Chicago Press.
• North, G. & Greenspan, R.J. (eds.) (2007): Invertebrate Neurobiology. Cold Spring Harbour Laboratory Press.

Izbrani znanstveni članki v revijah:
• Animal Behaviour.
• Journal of Comparative Neurology.
• Journal of Comparative Physiology.

Izbrane reference nosilca:

• Virant-Doberlet M., Čokl A., Zorović M. (2006). Use of substrate vibrations for orientation: from behaviour to physiology. In: Insect Sounds and Communication: physiology, behaviour, ecology and evolution (eds. Drosopoulus S. & Claridge M.), CRC Press, Taylor & Francis Group, pp. 81-97.
• De Groot M., Čokl A., Virant-Doberlet M. (2010): Effects of heterospecific and conspecific vibrational signal overlap and signal-to-noise ratio on male responsiveness in nezara viridula (L.). Journal of Experimental Biology 213: 3213-3222.
• De Groot M., Čokl A., Virant-Doberlet M. (2011): Species identity cues: possibilities for errors during vibrational communication on plant stems. Behavioral Ecology 22: 1209-1217.
• Eriksson A., Anfora, G., Lucchi A., Virant-Doberlet M., Mazzoni V. (2011) Inter-plant vibrational communication in a leafhopper insect. PLoS ONE 6, e19692.
• Virant-Doberlet M., Mazzoni V., de Groot M., Polajnar J., Lucchi A., Symondson W.O.C., Čokl A. (2014) Vibrational communication networks: eavesdropping and biotic noise. In: Vibrational Communication in Arthropods, (eds. Cocroft R.B., Wessel A., & Gogala M.). Springer, in print.

Načini preverjanja znanja:

Pisni izpit (50%)
Seminarska naloga in njen zagovor (50%)

Obveznosti študentov:

Pisni izpit.
Seminarska naloga in njen zagovor.

Zunanje povezave: