MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Senzorji v robotiki in biokibernetiki

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Jan Babič

Cilji:

Cilj predmeta je zajeti pregled in uporabo senzorske tehnologije v sodobni robotiki, avtomatizaciji proizvodnje in biokibernetiki.

Pridobljena znanja bodo omogočila študentom razumevanje principov delovanja senzorjev in njihovo praktično uporabo v inženirskem in raziskovalnem okolju.

Vsebina:

• Senzorika kot tehnološka izvedba in nadgradnja človekovih čutil; vida, vonja, okusa, dotika in sluha.
• Uporaba senzorske tehnologije v sodobni robotiki, avtomatizaciji proizvodnje in biokibernetiki.
• Integracija senzorjev in aktuatorjev v procese vodenja robotskih sistemov.
• Praktična izvedba kinematičnih in fizioloških meritev pri človeku.
• Pretvorniki senzorskih signalov v analogno in digitalno obliko, primerno za nadaljnjo obdelavo.

Temeljna literatura in viri:

Knjige:
• P.P.L. Regtien: Sensors for Mechatronics, Elsevier, 2012. ISBN 9780123914972.
• A.M. Pawlak: Sensors and Actuators in Mechatronics: Design and Applications, CRC Press, 2006. ISBN 0849390133
• B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo: Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2010. ISBN 9781846286414

Revije:
• IEEE Transactions on Robotics, ISSN 1552-3098
• IEEE Transactions on Biomedical Engineering, ISSN 0018-9294

Izbrane reference nosilca:

Reprezentativne reference za področje predmeta:
• Babič, J., Lenarčič, J. :In vivo determination of triceps surae muscle-tendon complex viscoelastic properties. Eur. j. appl. Physiol, 92, 477-484, 2004.
• Babič, J., Hale, J. G., Oztop, E.: Human Sensorimotor Learning For Humanoid Robot Skill Synthesis. Adapt. Behav., 19(4), 250-263, 2011.
• Gams, A., Petric, T., Debevec, T., Babič, J., Effects of robotic knee exoskeleton on human energy expenditure. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 60(6), 1636-1644, 2013.
• Peternel, L., Petrič, T., Oztop, E., Babič, J., Teaching robots to cooperate with humans in dynamic manipulation tasks based on multi-modal human-in-the-loop approach. Autonomous robots, 36(1-2), 123-136, 2013.

Načini preverjanja znanja:

Ustni izpit (50%)
Seminarska naloga s predstavitvijo in ustnim zagovorom reševanja izbranega raziskovalnega problema (50%)

Obveznosti študentov:

Ustni izpit.
Seminarska naloga s predstavitvijo in ustnim zagovorom reševanja izbranega raziskovalnega problema.

Zunanje povezave: