MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Senzorska omrežja

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Tomaž Javornik

Cilji:

Cilji:
• poznavanje arhitekture senzorskega vozlišča,
• razumevanje principov in poznavanje standardov brezžičnih in ožičenih povezav senzorskih omrežji,
• poznavanje ustreznih korakov za načrtovanje senzorskih omrežji,
• primerjava in problemu ustrezna izbira senzorskega omrežja in komponent senzorskega vozlišča.

Kompetence:
• sposobnost primerjalne analize za izbiro ustreznih elementov senzorskega vozlišča, že izdelanih senzorskih vozlišč in komunikacijske tehnologije za povezovanje senzorskih vozlišč,
• sposobnost zasnove problemu ustrezne arhitekture senzorskega omrežja,
• sposobnost realizacije senzorskega omrežja iz obstoječih gradnikov,
• sposobnost upoštevanja omejitev zmogljivosti senzorskih vozlišč in tehnologij za povezovanje senzorskih vozlišč.

Vsebina:

• Uporaba senzorskih omrežji za spremljanje stanja okolja, precizno kmetijstvo, pametne zgradbe, zdravstveno varstvo, varnost in nadzor, pametna omrežja in nadzor energije, njihova uporaba v industriji.
• Arhitektura senzorskega vozlišča in primerjava lastnosti osnovnih gradnikov vozlišča vključno z mikro krmilniki, vrsto spomina, viri energije, senzorji in telekomunikacijskimi vmesniki.
• Pregled, primerjava in izbira komunikacijske tehnologije/standarda/protokola za ožičena senzorska omrežja.
• Pregled, primerjava in izbira komunikacijske tehnologije/standarda/protokola v brezžičnih senzorskih omrežjih s poudarkom na omejitvah in izzivih fizičnega sloja, sloja MAC, omrežnega sloja, časovne sinhronizacije, lokalizacije.
• Podrobna individualna obravnava realnega primera iz študentovega raziskovalnega dela.

Temeljna literatura in viri:

Knjige:
• Verdone, R., Dardari, D., Mazzini, G., Conti, A. Wireless Sensor and Actuator Networks: Technologies, Analysis and Design, Roberto Verdone, Elsevier Science, 2010. ISBN-10: 0123725399
• Zhao, F. and Guibas L., Wireless Sensor Networks: An Information Processing Approach, Morgan Kaufmann Series in Networking, 2004. ISBN-10: 1558609148

Revije:
• Sensors – Open Access Journal, (http://www.mdpi.com/journal/sensors). ISSN 1424-8220
• International Journal of Distributed Sensor Networks, Hindawi. ISSN 1550-1329
• IET Wireless Sensor Systems. ISSN: 2043-6386

Izbrane reference nosilca:

Bibliografski podatki:
• 39 izvirnih znanstvenih člankov,
• 1 vabljeno predavanje na konferencah,
• 109 konferenčnih prispevkov,
• 4 patenti,
• 1 monografija,
• 9 poglavij v monografskih publikacijah,
• > 110 čistih citatov,
• h-indeks: 5.

• Andrej Hrovat, Gorazd Kandus, Tomaž Javornik, " A survey of radio propagation modeling for tunnels" , IEEE Communications surveys and tutorials, vol. 16, no. 2, str. 658-669, 2014.
• Alexey Volkov, Jerneja Žganec Gros, Mario Žganec, Tomaž Javornik, Aleš Švigelj, " Modulated acquisition of spatial distortion maps" , Sensors, vol. 13, no. 8, str. 11069-11084, 2013.
• Farukh Nadeem, Erich Leitgeb, Gorazd Kandus, Tomaž Javornik, " Comparing the cloud effects on hybrid network using optical wireless and GHz links" , IET communications, vol. 6, no. 5, str. 492-498, 2012.
• Tine Celcer, Gorazd Kandus, Tomaž Javornik, " Adaptive utility-based scheduling algorithm for multiuser MIMO uplink" , EURASIP J. wirel. commun. netw. (online), vol. 2011, no. 22, str. 1-12, 2011. http://jwcn.eurasipjournals.com/content/2011/1/22
• Andrej Hrovat, Gorazd Kandus, Tomaž Javornik, " Four-slope channel model for path loss prediction in tunnels at 400 MHz" , IET microwaves, antennas & propagation, vol. 4, no. 5, str. 571-582, 2010.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela (60%)
Ustni izpit (40%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela.
Ustni izpit.

Zunanje povezave: