MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Đani Juričić

Cilji:

Cilji:
• razumevanje taksonomije senzorskih omrežij v kontekstu nadzora stanja opreme,
• poznanje osnovnih konceptov nadzora stanja opreme,
• obvladovanje osnovnih postopkov obdelave podatkov, ki se zajemajo v senzorskih omrežjih,
• spoznavanje študentov s praktičnimi problemi.

Kompetence:
• sposobnost analize zahtev za sisteme nadzora stanja opreme,
• sposobnost konfiguriranja senzorskih omrežij za diagnostiko in prognostiko sistemov,
• sposobnost načrtovanja postopkov za zlivanje senzorskih signalov,
• sposobnost uporabe MIMOSA podatkovne baze.

Vsebina:

• Pomen sistemov sprotnega nadzora v procesu vzdrževanja industrijske opreme.
• Taksonomija procesa diagnostike stanja opreme in prognostike življenjske dobe.
• Gradniki industrijskih senzorskih omrežij, senzorji in mikrosenzorji. pametna vozlišča, sistemi na čipu, prevajalni vmesniki.
• Sinteza značilk, Fourierjeva in valčna transformacija, spektri višjega reda, spektralni kurtosis, entropijski indeksi.
• Postopki na podlagi analitičnega modela procesa: strukturirani residuali, (nelinearni) Kalmanov filter.
• Detekcija spremembe trendov, zlivanje značilk.
• Prognostika: statistični pristopi na podlagi signifikantnega nabora vzorcev.
• Zbiranje, shranjevanje in prikaz podatkov v senzorskem omrežju, integracija z drugimi informacijskimi sistemi v podjetju, MIMOSA OSA EAI standard.
• Izvedeni primeri iz industrijske prakse.
• Individualna obravnava realnega primera iz študentovega raziskovalnega dela.

Temeljna literatura in viri:

Knjige:
• R. B. Randall. Vibration-based Condition Monitoring. Wiley, 2011.
• S. Mallat. A Wavelet Tour of Signal Processing. Academic Press, Burlington, MA, 3rd edition, 2008.

Revije:
• Mechanical Systems and Signal Processing.
• Sensors.
• Journal of Intelligent Manufacturing.

Izbrane reference nosilca:

Bibliografski podatki:
• 46 izvirnih znanstvenih člankov,
• 7 vabljenih predavanj na konferencah,
• 145 konferenčnih prispevkov,
• 1 patent,
• 1 patentna prijava,
• 8 poglavij v monografskih publikacijah,
• > 230 čistih citatov,
• h-indeks: 8.

Reprezentativne reference za področje predmeta:
• S. Strmčnik, Đ. Juričić (Eds.) Case Studies in Control: Putting Theory to Work. Springer, 2013.
• Đ. Juričić, P. Boškoski, M. Gašperin, “Diagnostics and prognostics of rotational machines in non-stationary conditions : how much do details matter?”, CM 2012/MFPT 2012, The 9th International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 12-14 June 2012, London. (Invited semi-plenary)
• P. Boškoski, Đ. Juričić. Fault detection of mechanical drives under variable operating conditions based on wavelet packet Rιnyi entropy signatures. Mech. Syst. Signal Process.. 2012, vol. 31, pp. 369-381.
• Nosilec več kot 20 raziskovalnih projektov, med drugim programa " Sistemi in vodenje" , in 10 projektov za industrijo.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela (60%)
Ustni izpit (40%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela.
Ustni izpit.

Zunanje povezave: