MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Internetno povezovanje vgrajenih naprav

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Mihael Mohorčič

Cilji:

Cilji:
• Poznavanje prednosti in principov medsebojnega povezovanja vgrajenih naprav ter njihovega povezovanja v internet preko standardiziranih komunikacijskih tehnologij in protokolov.
• Razumevanje potrebnih korakov za načrtovanje sistema za prenos in shranjevanje senzorskih podatkov.
• Določitev arhitekture senzorskega sistema in omrežja glede na zahteve aplikacije.
• Primerjava in izbira ustreznih komunikacijskih tehnologij in protokolov za realizacijo dostopa do senzorskih podatkov in upravljanja s senzorskimi napravami glede na zahteve aplikacije in pogoje obratovanja.
• Realizacija internetnega dostopa do senzorskih podatkov in senzorskih naprav.

Kompetence:
• Sposobnost primerjalne analize za izbiro ustrezne komunikacijske tehnologije in protokola za zagotovitev dostopa do senzorskih naprav za dane zahteve aplikacije in pogoje delovanja.
• Sposobnost zasnove arhitekture sistema za dostop do senzorskih podatkov in upravljanje s senzorskimi napravami.
• Sposobnost realizacije delujočega sistema z internetnim dostopom do senzorskih naprav.
• Sposobnost upoštevanja omejenih zmogljivosti vgrajenih sistemov pri načrtovanju povezovanja v internet.
• Sposobnost uporabe in upravljanja internetno povezanih senzorskih naprav za eksperimentalno delo na izbranem področju doktorskega raziskovalnega dela.

Vsebina:

• Povezovanje vgrajenih naprav in senzorskih omrežij v internet s stališča arhitekture sistema ter komunikacijskih tehnologij in protokolov.
• Primerjava reprezentativnih platform za zasnovo omreženih vgrajenih naprav s stališča različnih kriterijev obratovanja (računska zmogljivost, povezljivost, poraba, namembnost, ...).
• Načrtovanje internetnega dostopa do omreženih vgrajenih naprav in senzorskih podatkov glede na zahteve aplikacije
• Posredniške platforme za shranjevanje in dostop do podatkov ter upravljanje s senzorskimi omrežji.
• Podrobna individualna obravnava realnega primera iz študentovega raziskovalnega dela: izbira najprimernejše zasnove dostopa do senzorskih podatkov na podlagi primerjalne analize prednosti in slabosti ustreznih komunikacijskih tehnologij in protokolov.

Temeljna literatura in viri:

Knjige:
• D. Boswarthick, O. Elloumi, O. Hersent (Edts.), M2M Communications: A Systems Approach, John Wiley & Sons Inc, 2012.
• O. Hersent, D. Boswarthick, O. Elloumi, The Internet of Things: Key Applications and Protocols, John Wiley & Sons Inc, 2012.

Revije:
• IEEE Internet of Things Journal, IEEE
• International Journal of Distributed Sensor Networks, Hindawi, ISSN: 1550-1329
• Computer Networks, Elsevier, ISSN: 1389-1286

Izbrane reference nosilca:

Bibliografski podatki:
• 36 izvirnih znanstvenih člankov,
• 8 vabljenih predavanj na konferencah,
• 116 konferenčnih prispevkov,
• 1 patent,
• 2 monografiji,
• 8 poglavij v monografskih publikacijah,
• > 270 čistih citatov,
• h-indeks: 8

Reprezentativne reference za področje predmeta:
• MOHORČIČ, Mihael, SMOLNIKAR, Miha, JAVORNIK, Tomaž. Wireless Sensor Network Based Infrastructure for Experimentally Driven Research. V: 10th International Symposium on Wireless Communication Systems, ISWCS 2013, 27-30 August, 2013, Ilmenau, Germany.
• FORTUNA, Carolina, MOHORČIČ, Mihael. Dynamic composition of service for end-to-end information transport. IEEE wirel. commun., avg. 2009, vol. 16, no. 4, pp. 56-62.
• MOHORČIČ, Mihael. Internet stvari - izzivi in priložnosti. Vabljeno predavanje. Zbornik 25. delavnice o telekomunikacijah VITEL, 12. in 13. maj 2011, Brdo pri Kranju, str. 6-10.
• Nosilec raziskovalnih projektov 7.OP CREW, ABSOLUTE in SUNSEED, ARRS projekta " Napredni postopki za interaktivno sestavljanje senzorskih omrežij" (J2-4197) ter sonosilec 7.OP projekta CITI-SENSE.
• Nosilec razvojnih projektov: Kompetenčni center KC OPCOMM, SMER+ " Zasnova in izvedba tehnološko naprednega avtodoma z razvojem in uporabo najnaprednejših rešitev na področju učinkovite rabe ter obnovljivih virov energije, novih materialov, lahke konstrukcije, ekorešitev, novih pogonov ter celovitega inteligentnega upravljanja" in SMER+ " Krmilni moduli in informacijska infrastruktura za integriranje OVE v pametne zgradbe" .

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela (60%)
Ustni izpit (40%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela.
Ustni izpit.

Zunanje povezave: