MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Senzorji v interakciji človek računalnik

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Franc Novak

Cilji:

Cilji:
• Poznavanje principov za zagotavljanje usklajenosti med uporabnikom, opravili in tehnologijo.
• Razumevanje arhitektur interaktivnih sistemov, ki podpirajo različne vrste senzorskega zaznavanja.
• Pregledno poznavanje senzorskih aplikacij v interakciji človek računalnik.
• Razumevanje uporabnostnih lastnosti brezžičnih, nosljivih in drugih sodobnih tehnologij.
• Izkušnje iz prototipnega snovanja uporabniških vmesnikov.
• Izkušnje iz uporabnostnega testiranja z uporabo različnih testnih metod.

Kompetence:
• Za dano senzorsko aplikacijo: razumevanje njene vloge v interakciji človek računalnik z ozirom na fizične omejitve in postavljene cilje.
• Izvedba prototipov za hitro evalvacijo načrtovane senzorske aplikacije ob uporabi uveljavljenih pristopov uporabnostnega testiranja.
• Poznavanje uveljavljenih principov snovanja uporabniških vmesnikov.
• Izkušnje pri pripravi plana evalvacije ob upoštevanju uporabniških potreb in možnih omejitev.
• Izvedba evalvacije načrtovane senzorske aplikacije.
• Sposobnost primerjave razvite rešitve s stanjem tehnike in ocenjevanja dosežene stopnje inovativnosti.

Vsebina:

• Interakcija človek računalnik: metodologija, pregled obstoječih tehnologij in aktualne novosti področja.
• Arhitekture sistemov interakcije človek računalnik.
• Osnovni načini senzorsko osnovane interakcije človek računalnik: konvencionalni (miš, tipkovnica, igralna palica), sledenje gibanja, haptični senzorji, senzorji pritiska, senzorji okusa/vonja.
• Prototipna izvedba uporabniških vmesnikov.
• Tehnike uporabnostnega testiranja.
• Pravila in vrednotenje dobrega dizajna.
• Napredne senzorsko osnovane aplikacije interakcije človek računalnik.

Temeljna literatura in viri:

Knjige:
• Inaki Maurtua (Edt.), Human-Computer Interaction, In Tech, 2009.
• Inaki Maurtua (Edt.), Human Machine Interaction - Getting Closer, In Tech, 2012.

Revije:
• Human Computer Interaction.
• ACM Transactions on Computer-Human Interaction.

Zbornik konference:
• Annual CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

Izbrane reference nosilca:

• Marko Pavlin, Darko Belavič, Franc Novak: Ceramic MEMS designed for wireless pressure monitoring in the industrial environment, Sensors, 12 (1): 320-333, 2012.
• Marko Pavlin, Franc Novak: A wireless interface for replacing the cables in bridge-sensor applications. Sensors, 12 (8): 10014-10033, 2012.
• Roman Pačnik, Franc Novak: A high-sensitivity hydraulic load cell for small kitchen appliances. Sensors, 10 (9): 8452-8465, 2010.
• Marko Pavlin, Franc Novak: Yield enhancement of piezoresistive pressure sensors for automotive applications, Sens. actuators, A, Phys., 141 (1): 34-42, 2008.
• Gregor Papa, Drago Torkar: Visual control of an industrial robot manipulator: accuracy estimation, Journal of Mechanical Engineering, 55 (12): 781-787, 2009.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela (60%)
Ustni izpit (40%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela.
Ustni izpit.

Zunanje povezave: