MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Janez Ščančar
prof. dr. Ester Heath
prof. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Milena Horvat
doc. dr. Tea Zuliani
doc. dr. Tina Kosjek

Cilji:

Izobraževalni cilji: Študentje bodo pridobili znanje o kemijski varnosti v prehrani in poglobili znanje o modernih pristopih v analitiki, raziskavah in zagotavljanju kemijske varnosti prehrane. Poleg tega bodo študentje poglobili znanje o določanju in tveganju, ki ga organska onesnažila predstavljajo v hrani.

Študijski rezultati: Vsebine iz predmeta bodo študentom omogočile razumevanje kompleksnih procesov, povezanih z onesnažili v hrani, ki izvirajo iz pridelave in predelave hrane ter pakiranja.

Vsebina:

Študentje se bodo seznanili z različnimi skupinami organskih ter anorganskih onesnažil v živilih in vse večjo prisotnostjo nove skupine onesnažil, ki jo predstavljajo nanodelci.
Podan jim bo tudi pregled obstoječe mednarodne zakonodaje, povezane z vsebnostjo kemijskih onesnažil v hrani.
V okviru predmeta bodo študentje spoznali tudi analizne metode ter meroslovne principe, ki zagotavljajo sledljive in primerljive rezultate analiznih metod.

Anorganska onesnažila:
Uvod z osnovami kemijske varnosti v prehrani; Esencialni (kot so npr. Zn, Cu, Fe, Se) in strupeni elementi v sledovih (npr. Hg, Pb, Cd, As, Sn) v hrani, njihovo kroženje v naravi, celotne koncentracije in porazdelitev med posamezne kemijske zvrsti, naravni viri in kontaminacija hrane z anorganskimi onesnažili;
Vzorčenje in analiza vsebnosti anorganskih onesnažil v hrani;
Instrumentalne analizne tehnike določitve celotnih koncentracij ter posameznih kemijskih zvrsti elementov v sledovih v vzorcih hrane (atomska optična in masna spektrometrija ter sklopljene tehnike), kontrola in zagotavljanje kakovosti meritev;
Moderni analizni pristopi v raziskavah kemijske varnosti hrane; izotopski sledilci;
Posamezni elementi v sledovih, njihov biološki pomen, vloga v prehrani, zdravju in bolezni.

Organska onesnažila:
Najpogostejše skupine organskih onesnažil v hrani in njihov izvor; Karakterizacija organskih onesnažil, ki izhajajo iz onesnažene prsti, vode ali zraka; Karakterizacija organskih onesnažil, ki jih vnesemo v hrano med njeno pridelavo, predelavo in pakiranjem; Obstojna in novejša organska onesnažila v hrani;
Vzorčenje; Analizne metode za detekcijo, identifikacijo in kvantitativno določanje organskih onesnažil; Validacja analiznih metod; Sledljivost in primerljivost rezultatov analiznih metod;
Analizne metode, ki temeljijo na uporabi senzorjev: principi delovanja, prednosti in slabosti.

Nanodelci:
Viri kontaminacije hrane z nanodelci
(proizvodnja prehranskih dodatkov in materialov, ki pridejo v stik s hrano, kot so kuhinjska posoda in ovojni materiali). Moderni pristopi v določitvi nanodelcev v vzorcih hrane s poudarkom na potrebi po uporabi različnih komplementarnih tehnik.

Temeljna literatura in viri:

D. Watson (2001), Food Chemical Safety, Woodhead Publishing Limited, Cambridge CB1 6AH, England, str. 1-12, 37-70, 148-168, 193-217, 263-278, 279-294.

Food Safety Management: A Practical Guide for the Food Industry, Edited by:Yasmine Motarjemi and Huub Lelieveld, Elsevier Inc. 2014. ISBN: 978-0-12-381504-0

Persistent Organic Pollutants and Toxic Metals in Foods, 1st Edition, Edited by Martin Rose and Alwyn Fernandes. Elsevier Woodhead Publishing, 2013.

pregledni članki s področja, tekoča periodika, spletna stran EU, druga učna gradiva...

Izbrane reference nosilca:

Prof. dr. Janez Ščančar

1. NOVOTNIK, Breda, ZULIANI, Tea, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Content of trace elements and chromium speciation in Neem powder and tea infusions. Journal of trace elements in medicine and biology, ISSN 0946-672X, 2015, vol. 31, str. 98-106, doi: 10.1016/j.jtemb.2015.04.003. [COBISS.SI-ID 28531239]
2. ŠČANČAR, Janez, ZULIANI, Tea, ŽIGON, Dušan, MILAČIČ, Radmila. Ni speciation in tea infusions by monolithic chromatography ICP-MS and Q-TOF-MS. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2013, vol. 405, no. 6, str. 2041-2051, doi: 10.1007/s00216-012-6611-5. [COBISS.SI-ID 26348327]
3. NOVOTNIK, Breda, ZULIANI, Tea, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Chromate in food samples: an artefact of wrongly applied analytical methodology?. Journal of analytical atomic spectrometry, ISSN 0267-9477, 2013, vol. 28, no. 4, str. 558-566, doi: 10.1039/C3JA30233D. [COBISS.SI-ID 26528039]
4. ŠČANČAR, Janez, ZULIANI, Tea, MILAČIČ, Radmila. Study of nickel content in Ni-rich food products in Slovenia. Journal of food composition and analysis, ISSN 0889-1575, 2013, vol. 32, no. 1, str. 83-89, doi: 10.1016/j.jfca.2013.06.011. [COBISS.SI-ID 27095591]
5. MILAČIČ, Radmila, AJLEC, Dejan, ZULIANI, Tea, ŽIGON, Dušan, ŠČANČAR, Janez. Determination of Zn-citrate in human milk by CIM monolithic chromatography with atomic and mass spectrometry detection. Talanta, ISSN 0039-9140. [Print ed.], 2012, vol. 101, str. 203-210, doi: 10.1016/j.talanta.2012.09.002. [COBISS.SI-ID 26118695]
6. ŠČANČAR, Janez, STIBILJ, Vekoslava, MILAČIČ, Radmila. determination of aluminium in Slovenian foodstuffs and its leachability from aluminium-cookware. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2004, vol. 85, str. 151-157. [COBISS.SI-ID 17875239]

Izr. prof. dr. Ester Heath

1. ČESEN, Marjeta; LAMBROPOULOU, Dimitra; LAIMOU-GERANIOU, Maria; KOSJEK, Tina; BLAZNIK, Urška; HEATH, David; HEATH, Ester: THE DETERMINATION OF BISPHENOLS AND RELATED COMPOUNDS IN HONEY AND THEIR MIGRATION FROM SELECTED FOOD CONTACT MATERIALS, sent for publication to Journal of Agricultural and Food Chemistry (Aug 2016, Manuscript ID: jf-2016-039242).
2. ELERŠEK, Tina, MILAVEC, Sara, KOROŠEC, Maša, BREZOVŠEK, Polona, NEGREIRA, Noelia, ŽONJA, Božo, LOPEZ DE ALDA, Miren, BARCELÓ, Damia, HEATH, Ester, ŠČANČAR, Janez, FILIPIČ, Metka. Toxicity of the mixture of selected antineoplastic drugs against aquatic primary producers. Environmental science and pollution research international, ISSN 0944-1344. [Print ed.], 2016, vol. , no. , 11 str.
3. HEATH, Ester, ČESEN, Marjeta, ŠČANČAR, Janez, NOVAKOVIĆ, Srdjan, MISLEJ, Vesna, STRAŽAR, Marjeta, KOSJEK, Tina, et al. First inter-laboratory comparison exercise for the determination of anticancer drugs in aqueous samples. Environmental science and pollution research international, ISSN 0944-1344. [Print ed.], 2016, vol. 23, no. 15, str. 14692-14704.
4. COVACI, Adrian, HORVAT, Milena, HEATH, Ester, KOSJEK, Tina, MAZEJ, Darja, SNOJ TRATNIK, Janja, et al. Urinary BPA measurements in children and mothers from six European member states : overall results and determinants of exposure. Environmental research, ISSN 0013-9351, 2015, vol. 141, str. 77-85.
5. WALLISCH, Stefanie, GRIL, Tjaša, DONG, Xia, WELZL, Gerd, BRUNS, Christian, HEATH, Ester, ENGEL, Marion, SUHADOLC, Marjetka, SCHLOTER, Michael. Effects of different compost amendments on the abundance and composition of alkB harboring bacterial communities in a soil under industrial use contaminated with hydrocarbons. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, 2014, vol. 5, art. 96, str. 1-10.
6. MIKLAVČIČ VIŠNJEVEC, Ana, STIBILJ, Vekoslava, HEATH, Ester, POLAK, Tomaž, SNOJ TRATNIK, Janja, KLAVŽ, Janez, MAZEJ, Darja, HORVAT, Milena. Mercury, selenium, PCBs and fatty acids in fresh and canned fish available on the Slovenian market. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2011, vol. 124, issue 3, str. 711-720.Assist. prof. dr. Tina Kosjek

1. KOSJEK, Tina, PERKO, Silva, HEATH, Ester, KRALJ, Bogdan, ŽIGON, Dušan. Application of complementary mass spectrometric techniques to the identification of ketoprofen phototransformation products. Journal of mass spectrometry, ISSN 1076-5174, 2011, vol. 46, no. 4, str. 391-401.
2. KOSJEK, Tina, PERKO, Silva, ZUPANC, Mojca, ZANOŠKI HREN, M., LANDEKA DRAGIČEVIĆ, T., ŽIGON, Dušan, HEATH, Ester, KOMPARE, Boris. Environmental occurrence, fate and transformation of benzodiazepines in water treatment. Water research, ISSN 0043-1354. [Print ed.], 2012, vol. 46, issue 2, 355-368.
3. KOSJEK, Tina, KRAJNC, Anja, GORNIK, Tjaša, ŽIGON, Dušan, GROŠELJ, Aleš, SERŠA, Gregor, ČEMAŽAR, Maja. Identification and quantification of bleomycin in serum and tumor tissue by liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry. Talanta, ISSN 0039-9140. [Print ed.], [in press] 2016, 17 str., doi: 10.1016/j.talanta.2016.06.062.
4. KOSJEK, Tina, NEGREIRA, Noelia, LOPEZ DE ALDA, Miren, BARCELÓ, Damia. Aerobic activated sludge transformation of methotrexate : identification of biotransformation products. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2015, vol. 119, suppl. 1, str. S42-S50, doi: 10.1016/j.chemosphere.2014.04.081.
5. KOSJEK, Tina, DOLINŠEK, Tanja, GRAMEC, Darja, HEATH, Ester, STROJAN, Primož, SERŠA, Gregor, ČEMAŽAR, Maja. Determination of vinblastine in tumor tissue with liquid chromatography high resolution mass spectrometry. Talanta, ISSN 0039-9140. [Print ed.], 2013, vol. 116, str. 887-893.
6. KOSJEK, Tina, PERKO, Silva, ŽIGON, Dušan, HEATH, Ester. Fluorouracil in the environment: analysis, occurrence, degradation and transformation. Journal of chromatography. A, ISSN 0021-9673, 2013, vol. 1290, str. 62-72.

Načini preverjanja znanja:

Seminar (50%)
Ustni izpit (50%)

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: