MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Izbrana poglavja iz onesnaževanja okolja

Programi:

Ekotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Milena Horvat
prof. dr. Ester Heath
prof. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Janez Ščančar
prof. dr. Sonja Lojen
prof. dr. Nives Ogrinc

Cilji:

Glavni cilj predmeta je doseči usposobljenost in čim večjo percepcijsko širino študentov pri obvladovanju onesnaževanja okolja, predvsem pri reševanju praktičnih problemov.

Vsebina:

Predmet obsega naslednje:
- Reševanje ključnih problemov onesnaževanja zraka, vode, kopnega in hrane
- Prepoznavanje in preprečevanje procesov kroženja onesnaževal (poudarek na toksičnih kemijskih elementih,
naravnih in umetnih radionuklidih ter organskih onesnaževalih)
- Načrtovanje nadzornih meritev (monitoring)
- Uporaba zakonodaje in normativov pri reševanju izbranih problemov
- Primeri bodo prilagojeni ciljem in vsebini raziskovalnega projekta podiplomca.

Temeljna literatura in viri:

• Dade W. Moeller. Environmental Health. Cambridge: Harvard University Press (1992), 480 p., ISBN 0-674-25858-4 Marquita K. Hill. Understanding Environmental Pollution. Cambridge: Cambridge University Press (1997), 316. p., ISBN 0-521-56680-0 Ian L. Pepper, C.P. Gerba, M.L. Brusseau. Pollution Science. San Diego: Academic Press (1996), 397 p., ISBN 0-12550660-0
• G.I. Sunahara, A.Y. Renoux, C. Thallen, C.L. Gaudet, A. Pilon (eds.). Environmental Analysis of Contaminated Sites.New York: Wiley&Sons (2001), 465 p., ISBN 0-471-98669-0
• Izbrane informacije bodo podiplomci zajeli iz mednarodnih informacijskih sistemov.

Izbrane reference nosilca:

HORVAT, Milena, COVELLI, Stefano, FAGANELI, Jadran, LOGAR, Martina, FAJON, Vesna, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, ŽAGAR, Dušan. Mercury in contaminated coastal environments; a case study : the Gulf of Trieste. Sci. total environ.. [Print ed.], 1999, vol. 237/238, str.43-56.
HINES, M. E., HORVAT, Milena, FAGANELI, Jadran. Mercury biogeochemistry in the Idrija river, Slovenia from above the mine into the Gulf Trieste. Environ. res. (N.Y. N.Y.), 2000, vol. 83, sec. A, str. 129-139.
HORVAT, Milena, JERAN, Zvonka, ŠPIRIĆ, Zdravko, JAĆIMOVIĆ, Radojko, MIKLAVČIČ, Vesna. Mercury and other elements in lichens near the INA Naftaplin gas treatment plant, Molve, Croatia. J. environ. monit. (Print), 2000, vol. 2, str. 139-144.
HORVAT, Milena, JEREB, Vesna, FAJON, Vesna, LOGAR, Martina, KOTNIK, Jože, FAGANELI, Jadran, HINES, M. E., BONZONGO, J.-C. Mercury distribution in water, sediment and soil in the Idrijca and Soča river systems. Geochem., explor. environ. anal., 2002, vol. 2, str. 287-296.
HORVAT, Milena, KOTNIK, Jože, LOGAR, Martina, FAJON, Vesna, ZVONARIĆ, Tomislav, PIRRONE, Nicola. Speciation of mercury in surface and deep-sea waters in the Mediterranean sea. Atmos. environ. (1994). [Print ed.], 2003, vol. 37, suppl. 1, str. S93-S108.
HORVAT, Milena, KONTIĆ, Branko, KOTNIK, Jože, OGRINC, Nives, JEREB, Vesna, LOGAR, Martina, FAGANELI, Jadran, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, PETKOVŠEK, Gregor, ŽAGAR, Dušan, DIZDAREVIČ, Tatjana. Remediation of mercury polluted sites due to mining activities. Crit. rev. anal. chem., 2003, vol. 33, str. 291-296
HORVAT, Milena, GIBIČAR, Darija. Speciation of mercury : Environment, food, clinical, and occupational health. V: CORNELIS, Rita (ur.). Handbook of elemental speciation II : species in the environment, food, medicine & occupational health. New York; Chichester: Wiley, 2005, 2005, str. 281-304.

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit (100%):
kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca. K predstavitvi so vabljeni vsi sodelavci pri predmetu in v projektu.

Obveznosti študentov:

Predstavitev in uspešen ustni zagovor.

Zunanje povezave: