MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Omrežni inteligentni sistemi in agenti*

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Matjaž Gams

Cilji:

Cilj predmeta je podati splošno znanje o inteligentnih sistemih in inteligentnih agentih v povezavi z umetno inteligenco, ambientalno inteligenco in informacijsko družbo. Uvodoma so predstavljeni osnovni koncepti omenjenih področij, cilji, motivacija, smisel, nameni in problemi pri uveljavljanju omenjenih metod.
Študenti, ki bodo uspešno končali ta predmet, bodo obvladali osnove inteligentnih sistemov in agentov in bodo usposobljeni za njihovo uporabo v reševanju zahtevnih problemov in vrednotenje njihovih rezultatov.

Vsebina:

Znanstvena metoda:
strukture znanstvenega védenja, znanstvene aktivnosti in procesi.

Uvod:
Definicije inteligentnih sistemov, umetne inteligence, agentov.

Informacijska družba:
Kratek pregled razvoja informacijske družbe, osnovnih zakonov informacijske družbe, značilnosti, trendi, umetna inteligenca, inteligentne storitve, novo poslovanje.

Inteligentni sistemi:
Lastnosti, področja, trendi, primernost in slabosti, primeri; samostojni sistemi: ekspertni sistemi, nevronske mreže, evolucijski algoritmi, mehka logika in verjetnostni pristopi, strojno učenje, rudarjenje podatkov, sistemi na osnovi znanja; hibridni (mnogoteri) sistemi.

Inteligentni agenti:
Lastnosti, področja, primernost in slabosti, trendi, primeri, taksonomija agentov, agentni jeziki in platforme, MAS, semantični Web in ontologije.

Umetna inteligenca:
Lastnosti, trendi, pregled sistemov umetne inteligence. Pregledno po knjigi Russel, Norvig.

Komunikacija človek-stroj:
Multimediji in komunikacija človek-stroj Komuniciranje preko gibov, govora, izrazov, hipermediji, inteligentni vmesniki, govorna forenzika, uporabniški profili, inteligentni asistenti, avatarji.

Kognitivne znanosti:
Pregled področja, kognitivna informatika, osnovne teze kognitivne informatike (Turingov test, Church- Turingova teza) in paradoksi (Searlova soba, Goedlov stavek), pregled računskih strojev od univerzalnih Turingovih dalje.

Izzivi pri razvoju inteligentnih programskih sistemov:
Predstavitev celotnega procesa razvoja programskih projektov s poudarkom na reševanju problemov, na katere naletimo le pri večjih projektih.

Orodja in rešitve:
Pregled najboljših orodij in rešitev na trgu.

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• S. Russel, and P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition. Pearson Education Limited, 2009. ISBN 978-0136042594
• A.A. Hopgood. Intelligent Systems for Engineers and Scientists, 3rd Edition. Taylor and Francis, 2011. ISBN 978-0300097603
• R. Sharda, D. Delen, and E. Turban. Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support, 10th Edition. Prentice Hall, 2014. ISBN 978-0133050905
• D.L. Poole, and A.K. Mackworth. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents. Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0521519007
• G. Weiss. Multiagent Systems (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series). MIT, 2013. ISBN 978-0262018890

Izbrane reference nosilca:

• B. Kaluža, B. Cvetković, E. Dovgan, H. Gjoreski, V. Mirchevska, M. Gams, and M. Luštrek. “A Multiagent care system to support independent living.” International journal on artificial intelligence tools, vol. 23, no. 1, pp. 1440001-30, 2014.
• H. Gjoreski, S. Kozina, M. Gams, M. Luštrek, J.A. Álvarez-García, J.H. Hong, J. Ramos, A.K. Dey, M. Bocca, and N. Patwari. “Competitive live evaluations of activity-recognition systems.” IEEE pervasive computing, vol. 14, no. 1, pp. 70-77, 2015
• V. Mirchevska, M. Luštrek, A. Bežek, and M. Gams. “Discovering strategic behaviour of multi-agent systems in adversary settings.” Computing and informatics, 2014, vol. 33, no. 1, pp. 79-108, 2014.
• E. Čuk, M. Gams, R. Piltaver., F. Strle, V. Maraspin-Čarman, and J.F. Tasič. “Intelligent system for diagnosis of erythema migrans.” Applied artificial intelligence, vol. 29, no. 2, pp. 134-147, 2014.
• V. Vidulin, M. Bohanec, and M. Gams. “Combining human analysis and machine data mining to obtain credible data relations.” Information sciences, vol. 288, pp. 254-278, 2014.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor.

Zunanje povezave: