MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Modeliranje dinamičnih sistemov

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Damir Vrančić

Cilji:

Cilji predmeta so:
• seznanjanje z lastnostmi dinamičnih sistemov
• usposobljenost za modeliranje linearnih in nelinearnih dinamičnih sistemov in validacijo modelov
• kompetentnost za delo s simulacijskimi orodji

Pridobljene kompetence:
• poznavanje osnovnih konceptov dinamičnih sistemov
• poznavanje metod za modeliranje dinamičnih sistemov iz podatkov
• sposobnost uporabe identifikacijskih in optimizacijskih algoritmov
• zmožnost uporabe simulacijskih orodij

Vsebina:

1. Uvod
• Uvod v sisteme
• Lastnosti dinamičnih sistemov
• Pristopi k modeliranju dinamičnih sistemov
• Faze procesa sinteze modela dinamičnega sistema

2. Dinamični sistemi
• Tipologija dinamičnih sistemov
• Linearni dinamični sistemi
• Nelinearni dinamični sistemi
• Stohastični dinamični sistemi

3. Simulacija dinamičnih sistemov
• Osnove numerične integracije
• Simulacija dinamičnih sistemov
• Orodja za simulacijo dinamičnih sistemov

4. Modeliranje dinamičnih sistemov
• Metode modeliranja dinamičnih sistemov
• Linearne metode identifikacije
• Nelinearne metode identifikacije
• Optimizacija modela dinamičnega sistema
• Validacija modelov
• Primeri modeliranja iz prakse

Temeljna literatura in viri:

Knjige:
S. Strmčnik and Đ. Juričić (Eds.) (2013). Case studies in Control – Putting Theory to Work. Springer
E. Cumberbatch and A. Fitt (2001). Mathematical Modelling: Case Studies from Industry. University Press, Cambridge.
Hangos, K.M. and I.T. Cameron (2001). Process Modelling and Model Analysis. Academic Press, London.
J. Kocijan (2016). Modelling and control of dynamic systems using Gaussian process models. Springer
E. Zauderer (2006). Partial Differential Equations of Applied Mathematics. Willey&Sons, New Jersey.
A. M. Law, W. D. Kelton (2000). Simulation modeling and analysis, McGraw-Hill.

Izbrane reference nosilca:

GLAVAN, Miha, GRADIŠAR, Dejan, INVITTO, Serena, HUMAR, Iztok, JURIČIĆ, Đani, PIANESE, Cesare, VRANČIĆ, Damir. Cost optimisation of supermarket refrigeration system with hybrid model. Applied thermal engineering, ISSN 1359-4311. [Print ed.], 2016, vol. 103, str. 56-66, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.03.177. [COBISS.SI-ID 29455655],
VREČKO, Darko, DOLANC, Gregor, DOLENC, Boštjan, VRANČIĆ, Damir, PREGELJ, Boštjan, MARRA, Dario, SORRENTINO, Marco, PIANESE, Cesare, POHJORANTA, Antti, JURIČIĆ, Đani. Feedforwardf- feedback control of a SOFC power system : a simulation study. V: SINGHAL, Subhash C. (ur.), EGUCHI, K. (ur.). Papers presented at 14th International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells, SOFC-XIV, July 26-31, 2015, Glasgow, Scotland, UK, (ECS transactions, ISSN 1938-6737, Vol. 68, no. 1, 2015). Pennington: Electrochemical Society, 2015, vol. 68, no. 1, str. 3151-3163, doi: 10.1149/06801.3151ecst. [COBISS.SI-ID 28770855],
RAUBAR, Edvin, VRANČIĆ, Damir. Anti-sway system for ship-to-shore cranes. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, maj 2012, vol. 58, no. 5, str. 338-344, SI 66, ilustr., doi: 10.5545/sv-jme.2010.127. [COBISS.SI-ID 25941543]
VRANČIĆ, Damir, STRMČNIK, Stanko, JURIČIĆ, Đani. A magnitude optimum multiple integration tuning method for filtered PID controller. Automatica, ISSN 0005-1098. [Print ed.], 2001, vol. 37, str. 1473-1479. [COBISS.SI-ID 16089127],
KINNAERT, Michael, VRANČIĆ, Damir, DENOLIN, E., JURIČIĆ, Đani, PETROVČIČ, Janko. Model-based fault detection and isolation for a gas-liquid separation unit. Control engineering practice, ISSN 0967-0661. [Print ed.], 2000, vol. 8, str. 1273-1283. [COBISS.SI-ID 15480871]

Načini preverjanja znanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
• seminarska naloga s predstavitvijo in zagovorom rešitve izbranega primera iz študentovega raziskovalnega dela (50%)
• s pisnim delom izpita se preverjajo teoretična in praktična znanja o senzorjih v procesnem vodenju (50%)

Obveznosti študentov:

Pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt.

Zunanje povezave: