MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jo˛efa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Vodenje sistemov in obdelava signalov

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Đani Juričić
prof. dr. Juš Kocijan
doc. dr. Damir Vrančić

Cilji:

Cilji predmeta so (a) uporaba matematičnih modelov dinamičnih sistemov, (b) predstavitev osnovnih metod za digitalno obdelavo signalov, (c) predstavitev inteligentnih metod vodenja sistemov in (d) predstavitev problematike vodenja kompleksnih sistemov.

Študenti bodo obvladali osnove teorije vodenja sistemov in bodo usposobljeni za praktično uporabo izbranih orodij za matematično modeliranje, digitalno obdelavo signalov in sistemov za vodenje.

Pridobljena znanja, predstavljajo ključne gradnike razvoja novih tehnologij, vgrajenih sistemov, inteligentnih industrijskih sistemov vodenja, odkrivanja napak, nadzora proizvodnje in upravljanja kompleksnih sistemov.

Vsebina:

Uvod:
temeljni koncepti, dinamični modeli,
digitalna obdelava signalov, osnovni
gradniki sodobnih tehnologij vodenja

Modeliranje dinamičnih sistemov:
vrste modelov dinamičnih sistemov,
stabilnost, vodljivost, kompleksna dinamika,
učenje linearnih in nelinearnih dinamičnih
modelov iz podatkov

Digitalna obdelava signalov:
vzorčenje signalov, analiza v časovnem in
frekvenčnem prostoru, teorija naključnih
procesov, Fourierjeva transformacija,
valčna transformacija, ocenjevanje stanj
dinamičnih sistemov, virtualni senzorji

Sistemi vodenja:
specifikacije, načrtovanje in implementacija
sistemov vodenja, vodenje kompleksnih
dinamičnih sistemov, PID regulatorji,
regulator stanj, adaptivni regulatorji,
prediktivni regulatorji

Praktično usposabljanje:
praktična uporaba izbranih tehnik
modeliranja in načrtovanja vodenja na
eksperimentalnih napravah

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:
• Strmčnik, S. and Juričić, Đ. (eds.). Case Studies in Control: Putting Theory to Work. Springer-Verlag London, 2013, ISBN 978-1-4471-5175-3
• Levine, W. S. The Control Handbook: Control System Fundamentals. CRC Press, Boca Raton, FL, 2011. ISBN 9781420073607
• Nise, N.S. Control Systems Engineering. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2011, ISBN-10: 0470917695
• Isermann, R. and Münchhof, M. Identification of Dynamic Systems: An Introduction with Applications, Springer London, 2011, ISBN 978-3-540-78879-9
• Vetterli, M., Kovačević, HJ. and Goyal, V.K. Foundations of Signal Processing, Cambridge Universaity Press,Cambridge, 2014, ISBN 9781107038608

Izbrane reference nosilca:

• Mileva-Boshkoska, B., Boškoski, P., Debenjak, A., Juričić, Đ. Dependence among complex random variables as a fuel cell condition indicator. Journal of Power Sources, [in press], 26 str., 2015.
• Debenjak, A., Boškoski, P., Musizza, B., Petrovčič, J., Juričić, Đ. Fast measurement of proton exchange membrane fuel cell impedance based on pseudo-random binary sequence perturbation signals and continuous wavelet transform. Journal of Power Sources, 254, 112-118, 2014.
• Boškoski, P., Gašperin, M., Petelin, D., Juričić, Đ. Bearing fault prognostics using Rényi entropy based features and Gaussian process models. Mechanical Ssystems and Signal Processing, 11 str.,2014
• Gašperin, M., Boškoski, P., Debenjak, A., Petrovčič, J. Signal processing and stochastic filtering for EIS based PHM of fuel cell system. Fuel Cells, 14(3), 2014.
• Moura O. P. B., Vrančić, D., Boaventura C.J., Solteiro P. E.J. Teaching particle swarm optimization through an open-loop system identification project. Computer Applications in Engineering Education, 22(2), 227-237, 2014

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (80%)
Ustni zagovor (20%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga z ustnim zagovorom

Zunanje povezave: