MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Ambientalna inteligenca

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Matjaž Gams
dr. Mitja Luštrek

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta s področjem ambientalne inteligence in vseprisotnega računalništva. Poudarek bo na inteligentnih algoritmih za interpretacijo podatkov iz senzorjev in ukrepanju na podlagi take interpretacije. Bo pa predmet obravnaval vse glavne vidike ambientalne inteligence, od strojne in nizkonivojske programske opreme do interakcije z uporabniki.
Študenti, ki bodo uspešno končali ta predmet, bodo razumeli smoter ambientalne inteligence in bodo spodobni zasnovati in razviti aplikacije ambientalne inteligence.

Vsebina:

Uvod:
definicija, vizija in izzivi ambientalne inteligence; strojna in programska podlaga – pogoste vrste senzorjev in drugih naprav, vmesna programska oprema, vgrajeni sistemi

Uporaba senzorjev na telesu:
sinhronizacija, filtriranje in združevanje senzorskih podatkov; interpretacija z drsečim oknom in strojnim učenjem ali pravili; upoštevanje konteksta in prilagajanje uporabnikom

Pametni prostori:
računalniški vid, sklepanje v času in verjetnostno sklepanje za potrebe ambientalne inteligence

Interakcija z uporabniki:
inovativne vhodno-izhodne naprave, uporaba metafor v uporabniški vmesnikih, načela snovanja interakcije z uporabniki v ambientalni inteligenci

Značilne aplikacije ambientalne inteligence:
prepoznavanje aktivnosti, zaznavanje padcev, analiza razpoloženja uporabnikov, zaznavanje nenavadnega obnašanja, spremljanje kroničnih bolnikov, udobje in varčevanje z energijo v pametnih stavbah

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• H. Nakashima, H. Aghajan, and J. C. Augusto, Handbook of Ambient Intelligence and Smart Environments. Springer, 2010. ISBN 978-0-387-93807-3
• M. Kuniavsky, Smart Things: Ubiquitous Computing User Experience Design. Morgan Kaufmann, 2010. ISBN 978-0-12-374899-7
• J. C. Augusto, M. Huch, A. Kameas, J. Maitland, P. J. McCullagh, J. Roberts, A. Sixsmith, and R. Wichert, Handbook of Ambient Assisted Living: Technology for Healthcare, Rehabilitation and Well-being. IOS Press, 2012. ISBN 978-1-60750-836-6

Izbrane reference nosilca:

• D. Zupančič, M. Luštrek, and M. Gams, “Multi-agent architecture for control of heating and cooling in a residential space,” The Computer Journal, v tisku / in press, 2015.
• H. Gjoreski, S. Kozina, M. Gams, M. Luštrek, J. A. Álvarez-García, J.-H. Hong, J. Ramos, A. K. Dey, M. Bocca, and N. Patwari, “Competitive live evaluations of activity-recognition systems,” IEEE Pervasive Computing, vol. 14, no. 1, pp. 70-77, 2015.
• H. Gjoreski, M. Gams, and M. Luštrek, “Context-based fall detection and activity recognition using inertial and location sensors,” Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, vol. 6, no. 4, pp. 419-433, 2014.
• S. Kozina, H. Gjoreski, M. Gams, and M. Luštrek, “Three-layer activity recognition combining domain knowledge and meta-classification,” Journal of Medical and Biological Engineering, vol. 33, no. 4, 2013.
• H. Gjoreski, B. Kaluža, M. Gams, R. Milić, and M. Luštrek, “Ensembles of multiple sensors for human energy expenditure estimation,” Proceedings of ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing, 2013.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: