MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Kognitivne znanosti

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Matjaž Gams
dr. Vedrana Vidulin

Cilji:

Razviti znanje in sposobnost konkretne vpeljave kognitivnih metod in tehnik v računalniške programe, softverske ali podprte z robotskimi sistemi, je osnovni cilj predmeta.
Seznanitev z osnovnimi pristopi in arhitekturami je tudi pomemben cilj. Osnovna znanja s področja so dodatni cilj.
Pomembno je razumevanje interdisciplinarnih pogledov na vrsto kognitivnih konceptov od nižjenivojskih do visokonivojskih kognitivnih sistemov, arhitektur in modelov.
Tehnike in metode kognitivnih modelov omogočajo poznavanje računalniških metod, še posebej kognitivnih agentov.
Študenti bodo obvladali osnove kognitivnih znanosti in bodo usposobljeni za praktično uporabo izbranih orodij, metod, tehnik in arhitektur kognitivnih sistemov.

Vsebina:

Znanstvena metoda:
strukture znanstvenega védenja, znanstvene aktivnosti in procesi

Uvod:
uvod v kognitivne znanosti kot študij uma in inteligence z interdisciplinarnega stališča
uvod v um, zavest, čustva, podzavest, kvalia, psihologija drugi pristopi
povezava med kognitivnimi znanostmi in umetno inteligenco ter inteligentnimi sistemi

Kognitivni paradoksi in koncepti:
Turingov test, TT, TTT, TTTT
kitajska Searlova soba, Einsteinova knjiga
princip in paradoks mnogoterega znanja
lahko in težko vprašanje
trendi

Kognitivne arhitekture:
teoretične osnove
pregled arhitektur
arhitekture podsistemov kognicije
celovite arhitekture tipa 1
arhitekture tipa 2
nizko in visokonivojske arhitekture

Kognitivne tehnike in metode:
modeliranje kognicije
logika, pravila, koncepti, analogije, asociacije, povezave
kognitivni agenti
praktična uporaba izbranih tehnik in orodij

Praktično usposabljanje:
praktična uporaba izbranih tehnik in orodij kognitivnih znanosti

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• L. Bermudez. Cognitive Science: An Introduction to the Science of the Mind, Cambridge University Press, 2014. ISBN 9780521708371
• P. Thagard. The Cognitive Science of Science: Explanation, Discovery, and Conceptual Change, MIT, 2014. ISBN 978-0262017282
• M.S. Gazzaniga, and G.R. Mangun. The Cognitive Neurosciences, MIT, 2014. ISBN 978-0393913484
• C.P. Sobel, and P. Li. The Cognitive Sciences: An Interdisciplinary Approach, SAGE Publications, 2013. ISBN 978-1412997164
• Y. Wang. Cognitive Informatics for Revealing Human Cognition: Knowledge, Manipulations in Natural Intelligence, IGI Global, 2012. ISBN 978-1466624764

Izbrane reference nosilca:

• M. Gams, M. Horvat, M. Ožek, M. Luštrek, and Aa Gradišek. “Integrating artificial and human intelligence into tablet production process.” AAPS PharmSciTech, vol. 15, no. 6, pp. 1147-1453, 2014.
• V. Mirchevska, M. Luštrek, and M. Gams. “Combining domain knowledge and machine learning for robust fall detection.” Expert systems, vol. 31, no. 2, pp. 163-175, 2014.
• V. Vidulin, M. Bohanec, and M. Gams. “Combining human analysis and machine data mining to obtain credible data relations.” Information sciences, vol. 288, pp. 254-278, 2014.
• E. Dovgan, M. Javorski, T. Tušar, M. Gams, and B. Filipič. “Comparing a multiobjective optimization algorithm for discovering driving strategies with humans.” Expert systems with applications, vol. 40, no. 7, pp. 2687-2695, 2013.
• M Gams. “Alan Turing, Turing machines and stronger.” Informatica, vol. 37, no. 1, pp. 9-14, 2013.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (80%)
Ustni zagovor (20%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor.

Zunanje povezave: