MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Komercializacija tehnologij

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 2. stopnja
Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja
Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja
Ekotehnologije, 2. stopnja
Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Borut Likar

Cilji:

Izhodišča
· Vedno redkeje se raziskovalec v svoji karieri ukvarja samo z znanostjo, ampak tudi s poslovnimi oz. tržnimi vidiki inovacij in tehnologij.
· Raziskovalce je potrebno usposobiti, da bodo ustvarjali nove poslovne priložnosti, ki bodo konkurenčne v globalni ekonomiji in tako povečevale ekonomsko rast.
· Od raziskovalcev se vse pogosteje zahteva, da ovrednotijo svoje delo tudi iz vidika potencialne ekonomske uspešnosti.
· Raziskovalci se lahko zaposlijo v organizacijah, ki tržijo tehnologije ali razvijajo nove konkurenčne proizvode.

Študentje bodo dobili managerska znanja in spretnosti:
• razumevanjem trga/odjemalcev
• razumevanje tehnološkega razvoja
• razumevanje prebojnega potenciala RRa oz. tehnologij
• sposobnost dizajnerskega pristopa pri razvoju, vrednotenju in implementaciji inovativnih tržnih proizvodov
• sposobnost priprave poslovnega načrta
• sposobnost komercializacije znanja in inovativnih tehnologij.

Vsebina:

• Vloga inoviranja in tehnologij v sodobni družbi
• Dizajnerski pristop pri razvoju inovativnih tržnih proizvodov
• Ustvarjalno zaznavanje raziskovalnih in tehnološki izzivov kot vir poslovnih priložnosti
• Ustvarjalni pristopi in metode pri reševanju izzivov
• Vrednotenje tehnološko-inovacijskih oz. tržnih priložnosti
• Prototipiranje in testiranje kot korak do uspešnih tržnih proizvodov
• Izdelava poslovnega načrta in projektno delo
• Komercializacija RRa, know-how a in tehnologij

Celotni program bo vključeval kratke primere v uspešnih tehnoloških podjetjih in RR organizacijah.

Temeljna literatura in viri:

Osnovna literatura:
• Zapiski s predavanj
• LIKAR, Borut in soavtorji. Innovation management. 1st. ed. Ljubljana: Korona plus - Institute for Innovation and Technology, 2013 (pogl/chapter: 6,7,8,9,10,11)
• Priročnik za izumitelje, Urad RS za intelektualno lastnino. http://www.uil-sipo.si/uil/urad/prirocnik-za-izumitelje; dostopano dec.2012. (Izvirnik Priročnika Evropskega patentnega urada za izumitelje na http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/handbook.html)
• Innovation Management and the Knowledge - Driven Economy. European Commission. http://www.cordis.lu/innovation-policy/studies/im_study6.htm

Izbrane reference nosilca:

01 Izvirni znanstveni članek
LIKAR, Borut, ROPRET, Marko, FATUR, Peter, KOPAČ, Janez, ŠKAFAR, Maja. Innovation of low and medium-low processing industry : a reference innovation model. The business review, Cambridge, Summer 2012, vol. 20, no. 1, str. 159-165. [COBISS.SI-ID 4445655]
MARKIČ, Mirko, LIKAR, Borut, MEŠKO, Maja, RAŠIČ, Katja, ŽIVKOVIĆ, Snežana B. Innovation policy and successfulness of micro and small companies in the Republic of Slovenia. Afr. j. bus. manag., Sep. 2011, vol. 5, no. 22, str. 9559-9567, tabele. http://www.academicjournals.org/ajbm/PDF/pdf2011/30Sept/Markic%20et%20al.pdf. [COBISS.SI-ID 4093655]
FATUR, Peter, LIKAR, Borut, ROPRET, Marko. Going open while innovating: does it pay?. Int. j. ind. eng. manag.. [Print ed.], 2010, vol. 1, no. 3, str. 77-83, ilustr., tabele. http://www.ftn.uns.ac.rs/ijiem/paperIJIEM0301reviewfinal.pdf. [COBISS.SI-ID 3872727]
LIKAR, Borut, MIKLAVČIČ, Damijan. Organisation and motivation of researchers in an interdisciplinary research team. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011, str. 147-165, tabele. [COBISS.SI-ID 8715092]
2.01 Znanstvena monografija
FATUR, Peter, LIKAR, Borut. Ustvarjalnost zaposlenih za inovativnost podjetja : sistemski vidiki managementa idej kot gradnika uspešne organizacije, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2009. 132 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-266-058-1. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-059-8.pdf. [COBISS.SI-ID 249055488
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
LIKAR, Borut. Inovativnost se ne bo " zgodila" . V: VEHOVAR, Urban (ur.), DRAGOŠ, Srečo, HRIBERNIK, Aljaž, IGNJATOVIĆ, Miroljub, JAKLIČ, Marko, LIKAR, Borut, STANOJEVIĆ, Miroslav, VEHOVAR, Urban. Neosocialna Slovenija : smo lahko socialna, obenem pa gospodarsko uspešna družba?, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2010, str. 57-103. [COBISS.SI-ID 4169943]
2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
LIKAR, Borut, KRIŽAJ, Dejan, FATUR, Peter. Management inoviranja. 3. izdaja. Koper: Fakulteta za management, 2006. 245 str., ilustr. ISBN 961-6573-28-4. ISBN 978-961-6573-28-3. [COBISS.SI-ID 228781312]

2.24 Patent
LIKAR, Borut. Cradle with a motor swinging element : DE112011103612 (B4), 2017-01-05. Munchen: German Patent and Trademark Office, 2017. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4380119]

Načini preverjanja znanja:

Projektna naloga (60%)
Seminarska naloga (40%)

Obveznosti študentov:

Projektna naloga
Seminarska naloga

Zunanje povezave: