MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Modeliranje in simulacije v telekomunikacijskih omrežjih

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Aleš Švigelj

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študente s koncepti, metodami in praktičnimi aspekti pri razvoju in analizi simulacijskih modelov in računalniških simulacijah telekomunikacijskih sistemov. Posebno pozornost bomo namenili praktičnim znanjem s področja diskretnih dogodkovnih simulatorjev.

Vsebina:

Uvod:
pregled konceptov računalniške simulacije

Pregled statističnih porazdelitev
naključne porazdelitve
naključni procesi

Modeliranje telekomunikacijskih omrežij:
analitičen pristop
pristop z diskretno-dogodkovnim modelom
hibridni pristop
prednosti in pomanjkljivosti posameznih pristopov

Dogodkovno orientirana simulacijska orodja:
principi delovanja
prednosti in pomanjkljivosti simulacij

Statistična analiza rezultatov simulacije:
verifikacija simulacijskega modela
ovrednotenje simulacijskega modela

Simulacijska orodja:
OPNET
MATLAB

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• J. Banks, J. Carson, B. L. Nelson, D. Nicol, Discrete-Event System Simulation, Prentice Hall; fifth edition, 2009. ISBN 978-0136062127
• J. F. Hayes, V. J. T., G. Babu, Modeling and Analysis of Telecommunications Networks, John Willey & Sons, 2004. ISBN 978-0471348450
• B. D. Hahn, D. T. Valentine, Essential MATLAB for Engineers and Scientists, Fifth edition, Elsevier, 2013. ISBN 978-0123943989
• Modelling concepts, OPNET user manual, 2016

Izbrane reference nosilca:

• A. Švigelj, R. Sernec, K. Alič. " Network-traffic modeling for load prediction: A user-centric approach" , IEEE Network, vol. 29, no. 4, pp. 88 - 96, 2015.
• K. Alič, E. Pertovt, A. Švigelj, " Bearing-opportunistic network coding" , International Journal of Computers, Communications & Control, vol. 10, no. 2, pp. 154-164, 2015.
• T. Javornik, A. Švigelj, A. Hrovat, M- Mohorčič, K. Alič. Distributed REM-assisted radio resource management in LTE-A networks. Wireless personal communications, Vol. 92:107–126, 2017.
• A. Volkov, J Žganec Gros, M. Žganec, T. Javornik, A. Švigelj, Modulated acquisition of spatial distortion maps, Sensors, vol. 13, no. 8, pp. 11069-11084, 2013.
• A. Švigelj, M. Mohorčič,G. Kandus, A. Kos, M. Pustišek, J. Bešter, Routing in ISL networks considering empirical IP traffic, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 22, pp. 261-272, 2004.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: