MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Telekomunikacijski sistemi

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Gorazd Kandus
prof. dr. Tomaž Javornik
prof. dr. Mihael Mohorčič
prof. dr. Aleš Švigelj
doc. dr. Andrej Hrovat

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z znanji s področja telekomunikacijskih sistemov.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenem izpitu obsegale sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic ter obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov in razvoj kritične ter samokritične presoje.

Vsebina:

Uvod:
definicija in pomen telekomunikacij, vrste telekomunikacijskih storitev, telekomunikacijski standardi in regulativa, osnovni model komunikacijskega sistema

Izvorno kodiranje:
informacija, entropija in kapaciteta kanala, kodiranje analognih in digitalnih izvorov, vzorčenje in kvantizacija

Kanalno kodiranje:
bločno kodiranje, Hammingova razdalja, konvolucijsko kodiranje, Viterbijevo dekodiranje, FEC, kodiranje govora

Modulacijski postopki:
osnove modulacijskih postopkov, analogne modulacije (AM, PM, FM), digitalne modulacije (PCM, DPCM, DM, BPSK, QPSK, M-PSK, QAM, M-APSK, FSK, M-FSK, MSK, GMSK), detekcija signala, napredni kodni in modulacijski postopki

Prenosni mediji:
bakrene parice in kabli, optična vlakna, atmosfera

Digitalni prenos signalov in šum:
naključni procesi in šum, teorija odločanja in optimalni sprejem signalov, medsimbolno popačenje, drhtenje faze, izenačevanje, prepletanje

Digitalno multipleksiranje:
časovno razvrščanje digitalnih kanalov, asinhroni prenosni način, sinhrona digitalna hierarhija

Digitalna omrežja:
vodovna komutacija, paketna komutacija, ISO/OSI referenčni model, TCP/IP omrežna arhitektura, fiksno-mobilna konvergenca, omrežja naslednje generacije.

Brezžične komunikacije:
osnove brezžičnega prenosa, brezžična komunikacijska omrežja in storitve, mobilne, stratosferske in satelitske komunikacije

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• R. L. Freeman, Fundamentals of Telecommunications, Wiley, 2005. ISBN: 978-0-471-71045-5
• S. Haykin, Digital Communication Systems, Wiley, 2013. ISBN: 978-0-471-64735-5
• C. Larsson, Design of Modern Communication Networks, 2014. ISBN: 978-0-124-07238-1
• A. F. Molisch, Wireless Communications, Wiley, 2010. ISBN: 978-0-470-74186-3
• G. Maral, M. Bosquet, Satellite Communications Systems, Willey, 2010. ISBN: 978-0-470-71458-4

Izbrane reference nosilca:

• A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, “A survey of radio propagation modeling for tunnels,” IEEE Communications surveys and tutorials, vol. 16, no. 2, pp. 658-669, 2014.
• F. Nadeem, E. Leitgeb, G. Kandus, T. Javornik, “Comparing the cloud effects on hybrid network using optical wireless and GHz links,” IET communications, vol. 6, no. 5, pp. 492-498, 2012.
• A. Švigelj, M. Mohorčič, L. Franck, G. Kandus, “Signalling analysis for traffic class dependent routing in packet switched ISL networks,” Space communications, vol. 22, no. 2/4, pp. 191-203, 2013.
• T. Celcer, G. Kandus, T. Javornik, “Adaptive utility-based scheduling algorithm for multiuser MIMO uplink“, EURASIP Journal on wireless communications and networking, vol. 2011, no. 22, 1-12. 2011.
• R. Libnik, A. Švigelj, G. Kandus, “A novel SIP based procedure for congestion aware handover in heterogeneous networks,” Computer communications, vol. 33, no. 18, pp. 2176-2184, 2010.
• A. Švigelj, R. Sernec, K. Alič, “Network-traffic modeling for load prediction: A user-centric approach,” IEEE Network, vol. 29, no. 4, pp. 88 - 96, 2015.
• C. Fortuna, M. Mohorčič, “A framework for dynamic composition of communication services.” ACM transactions on sensor networks, vol. 11, no. 2, pp. 31-1-31.10, 2014.
• M. Pesko, T. Javornik, A. Košir, M. Štular, M. Mohorčič, “Radio environment maps: the survey of construction methods,” Transactions on internet and information systems, vol. 8, no. 11, pp. 3789-3809, 2014.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: