MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jo˛efa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Brezžične komunikacije

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Gorazd Kandus

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z znanji s področja brezžičnih komunikacij.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenem izpitu obsegale sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic ter obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov in razvoj kritične ter samokritične presoje.

Vsebina:

Uvod:
zgodovina brezžičnih komunikacij, pregled fiksnih in mobilnih brezžičnih sistemov, spekter, brezžične storitve in aplikacije

Brezžični kanal:
mehanizmi razširjanja, ozkopasovni in širokopasovni modeli kanala, kapaciteta, interferenca, presih, močnostna in spektralna učinkovitost

Oddajnik-sprejemnik in obdelava signala:
modulacijski in kodni postopki, raznolikost, združevanje in izenačevanje, optimalni sprejem signala

Omrežni vidiki:
načrtovanje radijskega omrežja, pokritost z radijskim signalom, upravljanje mobilnosti, kakovost storitve

Programirljivi radio:
referenčni modeli in arhitekture sistema, rekonfigurabilnost, upravljanje omrežja

Nove tehnologije radijskega vmesnika:
sodostop in celična načela, OFDM, sistemi z razpršenim spektrom, sistemi z več vhodi in več izhodi, pametne antene

Brezžični komunikacijski sistemi:
celični sistemi, LEO, MEO, GEO satelitski sistemi, visoko leteče platforme

Mobilni sistemi druge in tretje generacije:
GSM, GPRS, CDMA, DECT, TETRA, UMTS, IMT-2000 tehnologije, brezžične 3G IP omrežne arhitekture, protokoli in storitve

Mobilni sistemi četrte in pete generacije:
......HSPA, LTE, WiMAX, 5G tehnologije in infrastruktura

Brezžična širokopasovna omrežja:
pregled omrežij, standardov, tehnologij, načrtovanje, aplikacije in storitve

Priložnostna brezžična omrežja:
načela načrtovanja in aplikacije, protokolni sloji, energetsko omejena omrežja

Varnost v brezžičnih omrežjih:
pooblastitev, prepoznavanje, overjanje, kriptografski algoritmi

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• A. F. Molisch, Wireless Communications, Wiley, 2010. ISBN: 978-0-470-74186-3
• M. Sauter, 3G, 4G and Beyond; Bringing Networks, Devices and the Web Together, Wiley, 2013. ISBN: 978-1-118-34148-3
• G. L. Stüber, Principles of Mobile Communications, Springer, 2012. ISBN: 978-1-4614-0364-7
• A. Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-0-511-84122-4
• J. Ramiro, K. Hamied, Self-Organizing Networks, Wiley, 2012. ISBN: 978-0-470-97352-3

Izbrane reference nosilca:

• A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, “A survey of radio propagation modeling for tunnels,” IEEE Communications surveys and tutorials, vol. 16, no. 2, pp. 658-669, 2014.
• R. Libnik, A. Švigelj, G. Kandus, “A novel SIP based procedure for congestion aware handover in heterogeneous networks,” Computer communications, vol. 33, no. 18, pp. 2176-2184, 2010.
• F. Nadeem, E. Leitgeb, G. Kandus, T. Javornik, “Comparing the cloud effects on hybrid network using optical wireless and GHz links,” IET communications, vol. 6, no. 5, pp. 492-498, 2012.
• I. Androulidakis, G. Kandus, “Mobile phone security - awareness and practices,” The Journal of the Institute of Telecommunications Professionals, vol. 7, no. 1, pp. 16-22, 2013.
• A. Švigelj, M. Mohorčič, L. Franck, G. Kandus, “Signalling analysis for traffic class dependent routing in packet switched ISL networks,” Space communications, vol. 22, no. 2/4, pp. 191-203, 2013.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: