MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Upravljanje virov v brezžičnih omrežjih

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Mihael Mohorčič

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z znanji s področja upravljanja virov v brezžičnih omrežjih.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenem izpitu obsegale sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic ter obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov in razvoj kritične ter samokritične presoje.

Vsebina:

Uvod:
definicija problema upravljanja z radijskimi viri, osnovni pojmi in terminologija pri upravljanju virov

Brezžične dostopovne tehnologije:
FDMA, TDMA, CDMA, OFDM, OFDMA

Interferenca in upravljanje z viri:
SINR

Upravljanje z mobilnostjo in predaje zvez:
vrste predaj zvez, postopek predaje zveze, upravljanje z viri pri predaji zveze

Strategije dodeljevanja kanalov:
statično dodeljevanje kanalov, dinamično dodeljevanje kanalov, hibridno dodeljevanje kanalov, dinamičen dostop do frekvenčnega spektra - kognitivni radio

Krmiljenje prenosne hitrosti in oddajne moči:
iskanje optimalnega razmerja med prenosno hitrostjo, kapaciteto omrežja, velikostjo pokritja, porabo energije in interference

Krmiljenje dostopa

Razporejanje paketov

Izzivi za upravljanje virov v brezžičnih omrežjih prihodnje generacije

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• J. Zander, S.-L. Kim, Radio Resource Management for Wireless Networks, Artech House, 2001. ISBN 978-1-5805-3146-7
• Y. Zhang, ‎H. Hu, ‎M. Fujise, Eds. Resource, Mobility, and Security Management in Wireless Networks and Mobile Communications, Auerbach Publications, 2006. ISBN 978-0-8483-8036-5
• M. Cardei, I. Cardei, D.-.Z. Du, Eds. Resource Management in Wireless Networking, Springer, 2005, ISBN 978-0-387-23808-1
• V. Hasu, Radio Resource Management in Wireless Communication: Beamforming, Transmission Power Control, and Rate Allocation, Helsinki University of Technology, 2007, ISBN 978-951-22- 8821-2
• E. Björnson, E. Jorswieck, Optimal Resource Allocation in Coordinated Multi-Cell Systems, Foundations and Trends in Communications and Information Theory, vol. 9, no. 2-3, pp. 113-381, 2013

Izbrane reference nosilca:

• A. Mohammed, A Mehmood, F.-N., Pavlidou, M. Mohorčič, “The role of high-altitude platforms (HAPs) in the global wireless connectivity,“, Proceedings of the IEEE, vol. 99, no. 11, pp. 1939-1953, 2011.
• A. Švigelj, M. Mohorčič, L. Franck, G. Kandus, “Signalling analysis for traffic class dependent routing in packet switched ISL networks”, Space communications, vol. 22, no. 2/4, pp. 191-203, 2013.
• C. Fortuna, M. Mohorčič, “A framework for dynamic composition of communication services”, ACM transactions on sensor networks, vol. 11, no. 2, pp. 31-1-31.10, 2015.
• T. Šolc, C. Fortuna, M. Mohorčič, " Low-cost testbed development and its applications in cognitive radio prototyping”, V: M.-G. di Benedetto, edt. Cognitive radio and networking for heterogeneous wireless networks: recent advances in visions for the future, Springer, 2015, pp. 361-405.
• M. Pesko, T. Javornik, L. Vidmar, A. Košir, M. Štular, M. Mohorčič, “The indirect self-tuning method for constructing radio environment map using omnidirectional or directional transmitter antenna“, EURASIP Journal on wireless communications and networking, 2015, 12 pp., doi: 10.1186/s13638-015-0297-2.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: