MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Načrtovanje brezžičnih omrežij

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Mihael Mohorčič

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z znanji s področja telekomunikacijskih sistemov.

Kompetence študenta bodo po uspešno opravljenem izpitu obsegale sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic ter obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov in razvoj kritične ter samokritične presoje.

Vsebina:

Uvod:
osnovni pojmi in terminologija pri načrtovanju omrežij, pomen načrtovanja brezžičnih omrežij in njihove optimizacije, proces načrtovanja in optimizacije brezžičnih omrežij, referenčne arhitekture brezžičnih omrežij s stališča načrtovanja

Postopki načrtovanja brezžičnih omrežij:
analiza slabljenja signala, analiza interference, bilanca povezave, načrtovanje pokritja, načrtovanje kapacitete, načrtovanje frekvenčne porazdelitve

Načrtovanje posameznih brezžičnih povezav (PTP):
povezave brez ovir na črti vidnosti (LOS), povezave z ovirami na črti vidnosti (NLOS)

Načrtovanje dostopovnih sistemov (PMP):
omrežje brez ovir na črti vidnosti (LOS), omrežje z ovirami na črti vidnosti (NLOS)

Načrtovanje celičnih omrežij:
celična omrežja z omejitvijo pasovne širine, celična omrežja z omejitvijo nivoja interference

Izzivi načrtovanja omrežij četrte generacije

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• A. R. Mishra, Advanced Cellular Network Planning and Optimisation, Wiley, 2007. ISBN 978-0-470-05763-6
• J. Kennington, E. Olinick, D. Rajan, Eds. Wireless Network Design: Optimization Models and Solution Procedures, Springer, 2010. ISBN 978-1-4419-6110-5
• M. P. Clark, Wireless Access Networks: Fixed Wireless Access and WLL Networks -- Design and Operation, Wiley, 2010. ISBN 978-0470497401
• L. Korowajczuk Edt. LTE, WiMAX and WLAN Network Design, Optimization and Performance Analysis, Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-74149-8
• G. Miao, G. Song, Energy and Spectrum Efficient Wireless Network Design, Cambridge University Press, 2014, ISBN 978-1-107-03988-9

Izbrane reference nosilca:

• C. Fortuna, M. Mohorčič, " Trends in the development of communication networks: Cognitive networks" , Computer Networks, vol. 53, no. 9, pp. 1354–1376, Jun. 2009.
• A. Mohammed, A Mehmood, F.-N., Pavlidou, M. Mohorčič, “The role of high-altitude platforms (HAPs) in the global wireless connectivity“, Proceedings of the IEEE, vol. 99, no. 11, pp. 1939-1953, 2011.
• C. Fortuna, M. Mohorčič, “A framework for dynamic composition of communication services”, ACM transactions on sensor networks, vol. 11, no. 2, pp. 31-1-31.10, 2014.
• T. Šolc, C. Fortuna, M. Mohorčič, " Low-cost testbed development and its applications in cognitive radio prototyping”. V: M.-G. di Benedetto, edt. Cognitive radio and networking for heterogeneous wireless networks: recent advances in visions for the future, Springer, 2015, pp. 361-405. ISBN 978-3-319-01718-1
• M. Pesko, T. Javornik, L. Vidmar, A. Košir, M. Štular, M. Mohorčič, “The indirect self-tuning method for constructing radio environment map using omnidirectional or directional transmitter antenna“, EURASIP Journal on wireless communications and networking, 2015, 12 pp., doi: 10.1186/s13638-015-0297-2.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: