MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Priložnostna in brezžična senzorska omrežja

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Tomaž Javornik

Cilji:

Predmet je uvod v problematiko priložnostnih in senzorskih omrežji ter ima namen posredovati študentom sistemsko znanje in znanja o pripadajočih algoritmih v priložnostnih in senzorskih omrežjih, vključno s problemi lokalizacije, protokoli usmerjanja, protokoli MAC. Dodana je še problematika značilna za senzorska omrežja kot je pregled strojnih in programskih platform za razvoj senzorskih omrežji.

Vsebina:

Uvod:
aplikacije priložnostnih omrežji
aplikacije senzorskih omrežji
izzivi

Fizični sloj:
ožičeni, radijski in optični prenosni medij

MAC protokoli:
delitev protokolov MAC
ALOHA, CSMA, S-MAC, C-MAC

Usmerjanje v priložnostnih omrežjih:
usmerjanje na osnovi topologije
usmerjanje na osnovi lokacije
drugi usmerjevalni protokoli

Tehnologije priložnostnih in senzorskih omrežji:
IEEE 802.11
Bluetooth, LE-Bluetooth
IEEE 802.15, ZigBee, IEEE 802.15.6
CAN bus, HART, EnOcean, M-bus, OpenTherm, SMI, Insteon

Lokalizacija v brezžičnih senzorskih omrežjih:
osnovni principi: čas prihoda, razlika v času prihoda, kot prihoda, moč sprejetega signala
rešitve: GPS, radijski svetilnik, bližinske točke
algoritmi: centralizirani/distribuirani

Časovna sinhronizacija:
izzivi časovne sinhronizacije
osnove časovne sinhronizacije
protokoli časovne sinhronizacije

Arhitektura senzorskega vozlišča:
senzorski podsistem, procesorski podsistem, komunikacijski vmesnik, prototipi, senzorski operacijski sistemi

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• W. W. Dargie, C. Poellabauer, Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice, Wiley, 2010. ISBN 978-0470997659
• R. Verdone, D. Dardari, G. Mazzini, A. Conti, Wireless Sensor and Actuator Networks: Technologies, Analysis and Design, Roberto Verdone, Elsevier Science, 2010. ISBN 0123725399
• F. Zhao, L. Guibas, Wireless Sensor Networks: An Information Processing Approach, Morgan Kaufmann Series in Networking, 2004. ISBN 1558609148

Revije:
• Sensors — Open Access Journal, (http://www.mdpi.com/journal/sensors) ISSN 1424-8220
• IET Wireless Sensor Systems, ISSN 2043-6386

Izbrane reference nosilca:

• A. Volkov, J. Žganec Gros, M. Žganec, T. Javornik, A. Švigelj, “Modulated acquisition of spatial distortion maps”, Sensors, vol. 13, no. 8, pp. 11069-11084, 2013.
• F. Nadeem, E. Leitgeb, G. Kandus, T. Javornik, " Comparing the cloud effects on hybrid network using optical wireless and GHz links" , IET communications, vol. 6, no. 5, pp. 492-498, 2012.
• T. Celcer, G. Kandus, T. Javornik, “Adaptive utility-based scheduling algorithm for multiuser MIMO uplink”, EURASIP Journal on wireless communications and networking, (online), vol. 2011, no. 22, pp. 1-12, 2011, http://jwcn.eurasipjournals.com/content/2011/1/22
• A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, “Four-slope channel model for path loss prediction in tunnels at 400 MHz”, IET microwaves, antennas & propagation, vol. 4, no. 5, pp. 571-582, 2010.
• F. Nadeem, T. Javornik, E. Leitgeb, V. Kvicera, G., " Continental fog attenuation empirical relationship from measured visibility data" , Radioengineering, vol. 919, no. 4, pp. 596-600, 2010.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: