MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Razširjanje radijskih valov in antene

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Tomaž Javornik

Cilji:

Predmet je uvod v problematiko razširjanja radijskih valov in antenskih sistemov ter ima namen posredovati študentom sistemsko znanje o osnovnih principih razširjanja radijskih valov v prizmenih in satelitskih komunikacijah. Poleg osnovnih modelov razširjanja radijskega valovanja v praznem prostoru so povzeti tudi najpomembnejši modeli v celičnih, satelitskih in radiodifuzijskih komunikacijskih sistemih. Na koncu, predmet podaja pregled naprednih antenskih tehnik v sedanjih in bodočih radijskih komunikacijskih sistemih.

Vsebina:

Uvod:
elektromagnetni spekter
radijski sistemi
dostopovne sheme

Lastnosti elektromagnetnih valov:
Maxwellove enačbe
ravninski radijski valovi
polarizacija

Mehanizmi razširjanja:
odboj, lom in prenos
sipanje na hrapavi površini
geometrijska optika
uklon

Presih in senčenje:
senčenje
ozkopasovni hitri presih
širkopasovni hitri presih

Osnove anten:
principi
antenski parametri
antenska polja
rog, zanka, spiralne in patch antene

Modeli razširjanja:
osnovni modeli: prazen prostor, ravna zemeljska površina, bilanca povezave
modeli za celične komunikacijske sisteme: Okumura Hata, COST231, 3GPP modeli
model za povezave točka področje: ITU R P.1812, ITU-R P.1546

Satelitski kanal:
učinki troposfere: slabljenje, odboji, nebesni šum
ionosferski učinek: Faradejeva rotacija, skupinska zakasnitev, disperzija, ionosfersko utripanje

Napredne teme:
več-antenski sistemi, sistemi MIMO, pametne antene, masivni MIMO

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• S. Saunders A. Zavala Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd Edition, A John Wiley and Sons Ltd, 2007. ISBN 978-0-470-84879-0
• A. F. Molisch, Wireless Communications, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, 2010, ISBN 978-0-470-74186-3
• S. Haykin, Communication Systems, International Student Version, Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-16996-4
• A. Paulraj, R. Nabar, D. Gore, Introduction to space-time wireless communications, Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-82615-2
• C. A. Balanis, P. I. Ioannides, Introduction to Smart Antennas, Morgan & Claypool Publishers, Jan 1, 2007 - Technology & Engineering. ISBN 1598291769

Izbrane reference nosilca:

• A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, " A survey of radio propagation modeling for tunnels" , IEEE Communications surveys and tutorials, vol. 16, no. 2, pp. 658-669, 2014
• M. Pesko, T. Javornik, L. Vidmar, A. Košir, M. Štular, M. Mohorčič, “The indirect self-tuning method for constructing radio environment map using omnidirectional or directional transmitter antenna”, EURASIP Journal on wireless communications and networking, ISSN 1687-1499, [in press] 2015
• T. Celcer, G. Kandus, T. Javornik, “Adaptive utility-based scheduling algorithm for multiuser MIMO uplink”, EURASIP Journal on wireless communications and networking, (online), vol. 2011, no. 22, pp. 1-12, 2011, http://jwcn.eurasipjournals.com/content/2011/1/22
• A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, “Four-slope channel model for path loss prediction in tunnels at 400 MHz”, IET microwaves, antennas & propagation, vol. 4, no. 5, pp. 571-582, 2010.
• I. Jelovčan, G. Kandus, T. Javornik, “An adaptive zero forcing 2010, maximum likelihood soft input soft output MIMO detector”, IEICE Transactions on Communications. vol. E92-B, no. 2, pp. 507-515. 2009

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: