MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Simulacije telekomunikacijskih sistemov

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Aleš Švigelj

Cilji:

Seznaniti študente z naprednimi koncepti, metodami in praktičnimi vidiki pri razvoju in analizi simulacijskih modelov in računalniških simulacijah telekomunikacijskih sistemov.

Posebno pozornost bomo namenili praktičnim znanjem s področja naprednih diskretnih dogodkovnih simulatorjev.

Vsebina:

Napredni koncepti računalniške simulacije

Verjetnost in naključni procesi

Napredni pristopi pri modeliranju telekomunikacijskih omrežij:
analitičen pristop
pristop z diskretno dogodkovnim modelom
hibridni pristop

Dogodkovno orientirana simulacijska orodja

Statistična analiza rezultatov simulacije:
zajemanje simulacijskih rezultatov
zerifikacija simulacijskega modela
ovrednotenje simulacijskega modela

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• J. Banks, J. Carson, B. L. Nelson, D. Nicol, Discrete-Event System Simulation, Prentice Hall; fifth edition, 2009. ISBN 978-0136062127
• J. F. Hayes, V. J. T., G. Babu, Modeling and Analysis of Telecommunications Networks, John Willey & Sons, 2004. ISBN 978-0471348450
• B. D. Hahn, D. T. Valentine, Essential MATLAB for Engineers and Scientists, Fifth edition, Elsevier, 2013. ISBN 978-0123943989
• Modelling concepts, OPNET user manual, 2015

Izbrane reference nosilca:

• A: Švigelj, R. Sernec, K. Alič,. " Network-traffic modeling for load prediction: a user-centric approach" , IEEE Network Magazine, IEEE Network, vol. 29, no. 4, pp. 88 - 96, 2015
• K. Alič, E. Pertovt, A. Švigelj, " Bearing-opportunistic network coding" , International Journal of Computers, Communications & Control, vol. 10, no. 2, pp. 154-164, 2015
• A. Švigelj, M. Mohorčič, L. Franck, G. Kandus, " Signalling analysis for traffic class dependent routing in packet switched ISL networks" , Space communications, vol. 22, no. 2/4, 191-203, 2013
• A. Volkov, J Žganec Gros, M. Žganec, T. Javornik, A. Švigelj, " Modulated acquisition of spatial distortion maps" , Sensors, vol. 13, no. 8, pp. 11069-11084, 2013
• A. Švigelj, M. Mohorčič, L. Franck, G. Kandus, " Signalling analysis for traffic class dependent routing in packet switched ISL networks" , Space communications, vol. 22, no. 2/4, pp. 191-203, 2013
• A. Švigelj, R. Sernec, K. Alič,. " Network-traffic modeling for load prediction: a user-centric approach" , IEEE Network, vol. 29, no. 4, pp. 88 - 96, 2015

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: