MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Gorazd Kandus

Cilji:

Cilj predmeta je posredovati študentom obstoječa znanja iz sodobnih komunikacijskih sistemov.

Študenti bodo seznanjeni s sodobni postopki obdelave signalov in z novimi tehnologijami, ki izboljšujejo sprejem signala ter izkoriščanje radijskih in omrežnih virov, omogočajo boljšo kakovost storitev, večjo mobilnost uporabnika, avtonomno delovanje omrežja in varen prenos informacij v omrežju.

Študenti bodo razvili sposobnost samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela na področju naprednih komunikacijskih sistemov, ki vključuje načrtovanje, preskušanje, vrednotenje delovanja ter uvajanje sodobnih storitev v telekomunikacijska omrežja.

Vsebina:

Novi postopki obdelave signala:
modulacijski in kodni postopki, prepletanje, raznolikost, združevanje in izenačevanje signalov, detekcija signalov, OFDM, sistemi z razpršenim spektrom, sistemi z več vhodi in več izhodi, pametne antene.

Nove metode načrtovanja radijskih omrežij:
dodeljevanje in souporaba radijskih virov, sodostop in celična načela, programska orodja za načrtovanje omrežij, modeliranje radijskega kanala, izračun pokritja z radijskim signalom, analiza prometa.

Napredni koncepti v brezžičnih komunikacijah:
radijsko dostopovno omrežje v oblaku, programirljiv radio, kooperativne komunikacije in relejne komunikacije, masivni sistemi MIMO, valovne oblike za bodoče komunikacijske sisteme, komunikacije v milimetrskem frekvenčnem področju, komunikacije na področju vidne svetlobe.

Napredni omrežni postopki:
omrežne arhitekture in arhitekture omrežnih elementov, programirljivo omrežje, virtualizacija omrežnih funkcij.

Napredni telekomunikacijski sistemi:
satelitske komunikacije, stratosferske komunikacije, mobilni komunikacijski sistemi, brezžične optične komunikacije, brezžična senzorska omrežja, omreženi vgrajeni sistemi.

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• T. Plevyak, V. Sahin, Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management, Wiley-IEEE Press, 2010, ISBN: 978-0-470-57528-4
• J. G. Proakis, M. Salehi, Fundamentals of Communication Systems, 2013, Prentice Hall, ISBN: 978-0-13-335485-0
• H. Holma, A. Toskala, LTE for UMTS: Evolution to LTE-Advanced, Wiley, 2011, ISBN: 978-0-470-66000-3
• D. Grace, M. Mohorcic, Broadband Communications via High-Altitude Platforms, Wiley, 2010, ISBN: 978-0-470-69445-9
• Z. Ghassemlooy, W. Popoola, S. Rajbhandari, Optical Wireless Communications: System and Channel Modelling with MATLAB, CRC Press; 2012, ISBN: 978-1-439-85188-3
• Jim Doherty, SDN and NFV Simplified Copyright © 2016 Pearson Education, Inc.USA, 2016, ISBN-13: 978-0-13-430640-7, ISBN-10: 0-13-430640-6

Izbrane reference nosilca:

• A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, " A survey of radio propagation modeling for tunnels" , IEEE Communications surveys and tutorials, vol. 16, no. 2, pp. 658-669, 2014
• R. Libnik, A. Švigelj, G. Kandus, " A novel SIP based procedure for congestion aware handover in heterogeneous networks" , Computer communications, vol. 33, no. 18, pp. 2176-2184, 2010
• F. Nadeem, E. Leitgeb, G. Kandus, T. Javornik, " Comparing the cloud effects on hybrid network using optical wireless and GHz links" , IET communications, vol. 6, no. 5, pp. 492-498, 2012
• A. Švigelj, M. Mohorčič, L. Franck, G. Kandus, " Signalling analysis for traffic class dependent routing in packet switched ISL networks" , Space communications, vol. 22, no. 2/4, 191-203, 2013,
• T. Celcer, G. Kandus, T. Javornik, " Adaptive utility-based scheduling algorithm for multiuser MIMO uplink" , EURASIP Journal on wireless communications and networking, vol. 2011, no. 22, pp- 1-12, 2011
• T. Javornik, A. Švigelj, A. Hrovat, M. Mohorčič, K. Alič. Distributed REM-assisted radio resource management in LTE-A networks. Wireless personal communications, Vol. 92:pp 107–126, 2017.
• A. Švigelj, R. Sernec, K. Alič,. " Network-traffic modeling for load prediction: a user-centric approach" , IEEE Network Magazine, Volume: 29, Issue: 4, Pages: 88 - 96, 2015

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: