MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Kognitivni radio in omreženje

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Mihael Mohorčič

Cilji:

V okviru predmeta se bodo študenti seznanili s konceptom uvajanja kognitivnih tehnik v sodobne telekomunikacijske sisteme. Poudarek bo na naprednih tehnikah, arhitekturah in postopkih za izboljševanje izkoriščanja radijskega spektra, prenosnih virov in komunikacijskih vmesnikov ter na samodejnem upravljanju storitev in omrežja.

Cilji predmeta so (1) študente seznaniti z osnovnim konceptom uvajanja kognitivnih tehnik v brezžična in radijska omrežja, (2) predstaviti osnovno arhitekturo in funkcionalnost kognitivnih radijskih omrežij, (3) pregledati tehnike in postopke, ki se uporabljajo v kognitivnih radijih in omrežjih, in (4) predstaviti osnove koncepta avtonomnega upravljanja komunikacijskega omrežja.

Študenti bodo razvili sposobnost samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela na področju kognitivnega radija in omrežja, ki vključuje načrtovanje, preskušanje in vrednotenje osnovnih postopkov kognitivnega delovanja komunikacijskih sistemov.

Vsebina:

Uvod:
kognitivnost v komunikacijskih sistemih, motivacija za uvajanje kognitivnosti, uvajanje kognitivnosti v komunikacijske sisteme

Osnovni koncept kognitivnih komunikacij:
programirljivi radio, kognitivni radio, arhitektura in osnovna funkcionalnost kognitivnega radia, kognitivni cikel, obseg kognitivnih funkcionalnosti, reprezentacija znanja

Kognitivna radijska omrežja:
zaznavanje radijskega spektra, dinamični dostop do radijskega spektra, priložnostni dostop do radijskega spektra, souporaba radijskega spektra, upravljanje radijskih virov in radijskega okolja v heterogenih brezžičnih dostopovnih omrežjih, medplastno načrtovanje

Kognitivna omrežja:
samozavedanje (lokacija, storitve, kontekst, itd), samodejno upravljanje omrežja, sestavljanje prenosnih storitev

Standardizacija in raziskovalni izzivi

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• Q. Mahmoud (Ed.), Cognitive Networks – Towards Self-Aware Networks, Wiley, 2007. ISBN 978-0-470-06196-1
• K.-C. Chen, R. Prasad, Cognitive radio networks, Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-69689-7
• L. Berlemann, S. Mangold, Cognitive radio for dynamic spectrum access, Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-51167-1
• A.M. Wyglinski (Ed.), M. Nekovee (Ed.), Y.T. Hou (Ed.), Cognitive radio communications and networks: principles and practice, Elsevier : Academic Press, 2010. ISBN 978-0-12-374715-0
• R.W. Thomas, Cognitive Networks, PhD Dissertation, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, June 15, 2007.

Izbrane reference nosilca:

• T. Šolc, C. Fortuna, M. Mohorčič, " Low-cost testbed development and its applications in cognitive radio prototyping”. V: M.-G. di Benedetto, edt. Cognitive radio and networking for heterogeneous wireless networks: recent advances in visions for the future, Springer, 2015, pp. 361-405. ISBN 978-3-319-01718-1
• C. Fortuna, M. Mohorčič, " Trends in the development of communication networks: Cognitive networks" , Computer Networks, vol. 53, no. 9, pp. 1354–1376, Jun. 2009
• C. Fortuna, M. Mohorčič, “A framework for dynamic composition of communication services”, ACM transactions on sensor networks, vol. 11, no. 2, pp. 31-1-31.10, 2014.
• A. Mohammed, A Mehmood, F.-N., Pavlidou, M. Mohorčič, “The role of high-altitude platforms (HAPs) in the global wireless connectivity“, Proceedings of the IEEE, vol. 99, no. 11, pp. 1939-1953, 2011
• M. Pesko, T. Javornik, L. Vidmar, A. Košir, M. Štular, M. Mohorčič, “The indirect self-tuning method for constructing radio environment map using omnidirectional or directional transmitter antenna“, EURASIP Journal on wireless communications and networking, 2015, 12 pp., doi: 10.1186/s13638-015-0297-2.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: