MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Več-antenski sistemi

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Tomaž Javornik

Cilji:

Cilj predmeta je posredovati študentom obstoječa znanja iz sodobnih več-antenskih telekomunikacijskih sistemov.

Študenti bodo seznanjeni z osnovnimi in z naprednimi koncepti pametnih anten, sistemov MIMO vključno s prostorsko časovnim kodranjem in prostorsko časovnim multipleksiranjem, s porazdeljenimi več uporabniškimi in več-antenskimi sistemi. Prikazali bomo tudi uporabo več-antenskih sistemov v sodobnih komunikacijskih sistemih.

Študenti bodo razvili sposobnost samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela na področju več-antenskih sistemov, ki vključuje načrtovanje in preskušanje sistemov ter vrednotenje delovanja več-antenskih sistemov.

Vsebina:

Osnove razširjanja radijskih valov:
Osnovni mehanizmi razširjanja, več-potno razširjanje, presih, ozkopasovni in širokopasovni modeli radijskega kanala, profil zakasnitve moči, koherentna pasovna širina, Dopplerjeva razširitev, kotna razpršitev

Pametne antene:
antene s preklapljanjem snopa, prilagodljive antenske skupine, prostorsko porazdeljeni sodostop (SDMA), algoritmi za prilagajanje uteži anten, algoritem MUSIC, uporaba pametnih anten

Sistemi MIMO z več vhodi in več izhodi:
kanal MIMO, kapaciteta sistemov MIMO, prostorsko časovne kode, prostorsko časovno multipleksiranje

Porazdeljeni več-uporabniški in več-antenski sistemi:
porazdeljeni kanal MIMO, kanal z razpršeno oddajo in kanal s sodostopom uporabnikov (MAC), sodelujoči sistemi MIMO

Pregled več-antenskih sistemov v komunikacijskih sistemih 4G in naslednji generaciji:
masivni MIMO, LTE kooperativni MIMO, CoMP, LTE Rele

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• S. Saunders, A. Zavala, Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems, 2nd Edition, A John Wiley and Sons Ltd, 2007. ISBN 978-0-470-84879-0
• A. F. Molisch, Wireless Communications, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, 2010. ISBN 978-0-470-74186-3
• C. Johnson, Long Term Evolution in Bullets, Johnson, 2012, ISBN 1478166177
• A. Paulraj, R. Nabar, D. Gore, Introduction to space-time wireless communications, Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-82615-2
• C. A. Balanis, P. I. Ioannides, Introduction to Smart Antennas, Morgan & Claypool Publishers, Jan 1, 2007 - Technology & Engineering, ISBN 1598291769

Izbrane reference nosilca:

• A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, " A survey of radio propagation modeling for tunnels" , IEEE Communications surveys and tutorials, vol. 16, no. 2, pp. 658-669, 2014
• M. Pesko, T. Javornik, L. Vidmar, A. Košir, M. Štular, M. Mohorčič, “The indirect self-tuning method for constructing radio environment map using omnidirectional or directional transmitter antenna”, EURASIP Journal on wireless communications and networking, ISSN 1687-1499, [in press] 2015
• T. Celcer, G. Kandus, T. Javornik, " Adaptive utility-based scheduling algorithm for multiuser MIMO uplink" , EURASIP Journal on wireless communications and networking, vol. 2011, no. 22, pp. 1-12, 2011
• A. Hrovat, G. Kandus, T. Javornik, " Four-slope channel model for path loss prediction in tunnels at 400 MHz”. IET Microwaves, Antennas & Propagation. vol. 4, no. 5, pp. 571-582, 2010
• I. Jelovčan, G. Kandus, T. Javornik, “An adaptive zero forcing 2010, maximum likelihood soft input soft output MIMO detector”, IEICE Transactions on Communications. vol. E92-B, no. 2, pp. 507-515. 2009

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: