MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Plinski senzorji

Programi:

Senzorske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Uroš Cvelbar

Cilji:

Cilj predmeta je posredovati študentom obstoječa znanja iz plinskih senzorjev in njihove uporabe.

Študenti bodo seznanjeni s sodobni plinskimi senzorji, kjer bodo izpostavljeni predvsem katalitični in polprevodniški plinski senzorji. Spoznali bodo njihovo uporabo za zaznavo specifičnih plinskih molekul, postopke zajemanja in obdelave signalov, nove tehnologijami za njihovo izdelavo, določanje selektivnosti in uporabo novih materialov za zaznavo plinov.

Študenti bodo razvili sposobnost samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela na področju plinskih senzorjev, ki vključuje načrtovanje, izdelavo, preskušanje in vrednotenje njihovega delovanja.

Vsebina:

Prepoznavanje uporabe in načina delovanja različnih vrst plinskih senzorjev kot so katalitični, elektrokemični, infrardeči in polprevodniški ter določitev njihove uporabe za zaznavo različnih vrst plinov.

Novi postopki za zajemanje signalov na katalitičnih in polprevodniških plinskih senzorjih: potenciometrični, amperometrični, uporovni in resonančni.

Nove metode in matematična orodja za obdelavo signalov iz plinskih senzorjev ter njihova analiza.

Nove tehnologije za izdelavo katalitičnih in polprevodniških plinskih senzorjev, načrtovanje elektrod in materiali za njihovo izdelavo.

Napredni sistemi za zaznavo plinskih molekul, večvrstni sistemi senzorjev in določanje selektivnosti, uporaba nanomaterialov in kvantnih pik.

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• R. Jaaniso, O.K. Tan, Semiconductor Gas Sensors, Elsevier, 2013, ISBN:9780857092366
• C-D. Kohl, T. Wagner, Gas Sensing Fundamentals, 2014, Springer, ISBN:978-3-642-54519-1
• G. Sberveglieri (ed.), Gas Sensors: Principles, Operation and Developments, 2012, Springer, ISBN: 9780792320043
• M. Fleischer, M. Lehmann (ed.), Solid State Gas Sensors – Industrial Applications, 2014, Springer, ISBN: 978-3-642-28093-1
• A. Mandelis, C. Christofides, Physics and Chemistry of Solid State Gas Sensor Devices, 1993, Wiley, ISBN: 978-0-471-55885-9
• G. Korotcenkov, Handbook of Gas Sensor Materials (vol.1/2), 2013, Springer, ISBN: 978-1-4614-7165-3, 978-1-4614-7387-9
• Izbrani znanstveni članki

Izbrane reference nosilca:

• H. Pulyialil, P. Slobodian, M. Sedlacik, R. Benlikaya, P. Riha, K. Ostrikov, U. Cvelbar, »Plasma-enabled sensing of urea and related amides on polyaniline«, Frontiers of Chemical Science and Engineering, vol. 10, iss. 2, pp. 265-272, 2016.
• P. Slobodian, U. Cvelbar, et al., »High sensitivity of a carbon nanowall-based sensor for detection of organic vapours«, RCS Advances, vol. 5, no. 110, 90515-90520, 2015.
• P. Slobodian, P. Riha, P. Cavallo, C. A. Barbero, R. Benlikaya, U. Cvelbar, »Highly enhanced vapour sensing of multiwalled carbon nanotube network sensors by n-butylamine functionalization«, Journal of nanomaterials, art. no. 589627, 2014.
• R. Olejnik, P. Slobodian, U. Cvelbar, P. Riha, P. Saha, »Plasma treatment as a way of increasing the selectivity of carbon nanotube networks for organic vapour sensing elements«, Key engineering materials, vol. 543, pp. 410, 2013.
• A.D. Arulsamy, K. Eleršič, M. Modic, U. Cvelbar, M. Mozetič, “Reversible carrier-type transitions in gas-sensing oxides and nanostructures”, ChemPhysChem, vol. 11, no.11, pp. 3794-3712, 2010.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: