MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Menedžment tehnologije in inovacij

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Borut Likar

Cilji:

Glavni cilj je razviti sposobnosti podiplomcev za uveljavljanje menedžmenta tehnologije in inovacij kot bistvene sestavine menedžmenta inovacijsko naravnanih podjetij oz. RR organizacij. To vključuje tako menedžment tehnologije v povezavi z R&R in proizvodnjo, kot tudi sodelovanje vseh ravni celotnega podjetja v naporih za sprejem in obvladovanje, tehnologije, tehnoloških in družbenih sprememb in inovacij.

Specifični cilji vključujejo:
• razumevanje strategij in bistvenih tehnoloških izzivov, RR priložnosti in inovacij;
• razumevanje sodobnih modelov in konceptov obvladovanja RR, tehnologij in inoviranja na relaciji akademske sfere, gospodarstva, uporabnikov in družbe
• premoščanje ovir v pojmovanjih med R&R, proizvodnjo, trženjem in finančnim sektorjem;
• večanje učinkovitosti upravljanja R&R projektov in proizvodnih procesov;
• spoznavanje sodobnih metod in tehnik menedžmenta, ki omogočajo višanje učinkovitosti upravljanja tehnologije in inovacij;
• razumevanje pomena in obvladovanja intelektualne lastnine
• sposoben uporabiti mednarodno podporno okolje pri razvoju in implementaciji inovativnih tehnologij
• spoznal sodobne nacionalne in mednarodne koncepte in konkretne instrumente za financiranje inovativnih tehnoloških projektov

Celotni program bo vključeval primere sodobnih dobrih praks v inovacijsko naravnanih podjetjih in RR organizacijah.

Nekateri raziskovalci bodo delali tudi v državnih in komercialnih investicijskih agencijah in družbah, kjer bodo potrebovali ta znanja.

Vsebina:

• Strateški vidiki tehnološkega razvoja
• Modeli obvladovanje tehnologij in inovacij
• Vloga RRa pri prebojnih inovacijah
• Triple/Quadruple Helix, sodelovanje in Odprto inoviranje
• Upravljanje RR in inoviranja v raziskovalnih organizacijah in gospodarstvu
• Praktični vidiki zaščite idej in intelektualne lastnine
• Dejavniki uspešne realizacije inovativnih projektov ter obvladovanje odporov v praksi
• Lastnosti najbolj inovativnih in tehnološko naprednih podjetij;
• Nacionalna in mednarodna raziskovalno razvojna, inovacijska in podjetniška podpora
• Pridobivanje finančnih virov za inovativne tehnološke projekte v mednarodnem okolju

Celotni program bo vključeval primere sodobnih izzivov v inovacijsko naravnanih podjetjih in RR organizacijah.

Temeljna literatura in viri:

Osnovna literatura:
• Zapiski s predavanj
• Tidd, J. & Bessant, J., 2011. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons.
• LIKAR, Borut in soavtorji. Innovation management. 1st. ed. Ljubljana: Korona plus - Institute for Innovation and Technology, 2013 (pogl: 1,2,3,4,5,12)
• FATUR, Peter, LIKAR, Borut. Ustvarjalnost zaposlenih za inovativnost podjetja : sistemski vidiki managementa idej kot gradnika uspešne organizacije, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2009. 132 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-266-058-1. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-059-8.pdf.
• Shanley, R. P. (2004). Financing technology's frontier: decision-making models for investors and advisors (Vol. 192). John Wiley & Sons.

b. Dopolnilna literatura:
• I Chesbrough, H., 2006. Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape 1. ed., Harvard Business Press.
• Innovation Management and the Knowledge – Driven Economy. European Commission.
• http://www.cordis.lu/innovation-policy/studies/im_study6.htm
• http://www.cordis.lu/innovation-policy/studies/ (various useful materials)
• The PAXIS Manual for Innovation Policy Makers and Practitioners http://cordis.europa.eu/innovation-policy/studies/gen_study15.htm#download
• Christiansen. J. 2000. Competetive innovation management. Macmillan Business.
• Tschirky, H., Jung, H.-H., & Savioz, P. (2003). Technology and Innovation Management on the Move: from managing technology to managing innovation-driven enterprises, Zurich: Verlag Industrielle Organisatio

Izbrane reference nosilca:

01 Izvirni znanstveni članek
LIKAR, Borut, ROPRET, Marko, FATUR, Peter, KOPAČ, Janez, ŠKAFAR, Maja. Innovation of low and medium-low processing industry : a reference innovation model. The business review, Cambridge, Summer 2012, vol. 20, no. 1, str. 159-165. [COBISS.SI-ID 4445655]
MARKIČ, Mirko, LIKAR, Borut, MEŠKO, Maja, RAŠIČ, Katja, ŽIVKOVIĆ, Snežana B. Innovation policy and successfulness of micro and small companies in the Republic of Slovenia. Afr. j. bus. manag., Sep. 2011, vol. 5, no. 22, str. 9559-9567, tabele. http://www.academicjournals.org/ajbm/PDF/pdf2011/30Sept/Markic%20et%20al.pdf. [COBISS.SI-ID 4093655]
FATUR, Peter, LIKAR, Borut, ROPRET, Marko. Going open while innovating: does it pay?. Int. j. ind. eng. manag.. [Print ed.], 2010, vol. 1, no. 3, str. 77-83, ilustr., tabele. http://www.ftn.uns.ac.rs/ijiem/paperIJIEM0301reviewfinal.pdf. [COBISS.SI-ID 3872727]
LIKAR, Borut, MIKLAVČIČ, Damijan. Organisation and motivation of researchers in an interdisciplinary research team. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011, str. 147-165, tabele. [COBISS.SI-ID 8715092]
2.01 Znanstvena monografija
FATUR, Peter, LIKAR, Borut. Ustvarjalnost zaposlenih za inovativnost podjetja : sistemski vidiki managementa idej kot gradnika uspešne organizacije, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2009. 132 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-266-058-1. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-059-8.pdf. [COBISS.SI-ID 249055488
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
LIKAR, Borut. Inovativnost se ne bo " zgodila" . V: VEHOVAR, Urban (ur.), DRAGOŠ, Srečo, HRIBERNIK, Aljaž, IGNJATOVIĆ, Miroljub, JAKLIČ, Marko, LIKAR, Borut, STANOJEVIĆ, Miroslav, VEHOVAR, Urban. Neosocialna Slovenija : smo lahko socialna, obenem pa gospodarsko uspešna družba?, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2010, str. 57-103. [COBISS.SI-ID 4169943]
2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
LIKAR, Borut, KRIŽAJ, Dejan, FATUR, Peter. Management inoviranja. 3. izdaja. Koper: Fakulteta za management, 2006. 245 str., ilustr. ISBN 961-6573-28-4. ISBN 978-961-6573-28-3. [COBISS.SI-ID 228781312]

2.24 Patent
LIKAR, Borut. Cradle with a motor swinging element : DE112011103612 (B4), 2017-01-05. Munchen: German Patent and Trademark Office, 2017. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4380119]

Načini preverjanja znanja:

Projektna naloga (60%)
Seminarska naloga (40%)

Obveznosti študentov:

Projektna naloga in seminarska naloga.

Zunanje povezave: