MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Mediji in tehnologije nove ekonomije

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Borka Jerman-Blažič

Cilji:

Predmet naj bi omogočil pridobitev osnovnih metodoloških znanj za uporabo in razumevanje sodobne informacijske infrastrukture kot logistike in tehnološke podlage za nastanek globaliziranega gospodarstva in nove ekonomije.

Poleg tega naj bi omogočil pridobivanje metodoloških znanj potrebnih za razumevanje procesov v elektronskem poslovanju na področju znanosti, industrije, javne uprave in izobraževanja.

Pri predmetu študenti spoznajo temelje elektronskega poslovanja na internetu, vrste in metode, potrebne tehnike in tehnologije, poslovne modele elektronskega poslovanja ter programe in strategije razvoja na tem področju.

Vsebina:

1) Uvod
Spremembe v poslovanju in logistiki, globalizacija in virtualizacija poslovanja.

2) Definicije in osnovni pojmi
Elektronsko poslovanje – definicije in tipi poslovanja, poslovni modeli.

3) Tehnologije nove ekonomije
Internetne tehnologije za elektronsko poslovanje. Logistika in trg v novih pogojih poslovanja.

4) Komponente elektronskega podjetja
Oprema, kadri, sestavine in standardi, organizacija in potek dela.

Temeljna literatura in viri:

• Borka Jerman-Blažič, Internet, Založba Forum, 1997
• Borka Jerman-Blažič in sodelavci, Elektronsko poslovanje na internetu , Založba, Gospodarski vestnik, l.2001
• Marko Pavliha, Borka Jerman-Blažič: Komentar na Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Založba Gospodarski Vestnik, l.2002-01-17
• Paul Timmers, Electronic commerce, Strategies and models for Business to Business Trading, J.Willey, 1999
• Don Tapscot, The Digital Economy, McGraw Hill, 1995
• Faisal Hoque, e-Enterprise, business, models, architecture and components

Izbrane reference nosilca:

B. Jerman-Blažič. Designing a large cross - border secured eID service for e-government and e-business. In: 2014 International Conference on Multimedia Computing and Systems, April 14-16, 2014, Marrakech, Moroco.
• S. Sapelova, B. Jerman-Blažič. Privacy issues in cross-border identity management systems: Pan-European case. In: HANSEN, Merit (ur.). Privacy and identity management for emerging services and technologies: Privacy and identity management for emerging services and technologies: revised selected papers, IFIP advances in information and communication technology, 421. Heidelberg [etc.]: Springer, pp. 214-223, 2014.
• C. Callanan, B. Jerman-Blažič, A. Jerman Blažič. User tolerance of privacy abuse on mobile Internet and the country level of development. Information development, ISSN 0266-6669, [in press], 10 p., 2015.
• C. Callanan, B. Jerman-Blažič. User understanding of privacy in emerging mobile markets. IEEE technology & society magazine, ISSN 0278-0097, vol. 33, no. 4, pp. 48-56, 2014.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. A quantitative model for information-security risk management. Engineering management journal, vol. 25, no. 3, pp. 25-37, 2013.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. Quantitative model for economic analyses of information security investment in an enterprise information system. Organizacija, vol. 45, no. 6, pp. 276-288, 2012.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. Towards a standard approach for quantifying an ICT security investment. Computer standards & interfaces, vol. 30, no. 4, pp. 216-222, 2008.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič, M. Tekavčič, Informacijska varnost v podjetniškem okolju: potrebe, ukrepi in ekonomika vlaganj, Ekonomska fakulteta, VI, 168 p. 2014.
• B. Jerman-Blažič. Designing a large cross - border secured eID service for e-government and e-business. In: 2014 International Conference on Multimedia Computing and Systems, April 14-16, 2014, Marrakech, Moroco.
• S. Sapelova, B. Jerman-Blažič. Privacy issues in cross-border identity management systems: Pan-European case. In: HANSEN, Merit (ur.). Privacy and identity management for emerging services and technologies: Privacy and identity management for emerging services and technologies: revised selected papers, IFIP advances in information and communication technology, 421. Heidelberg [etc.]: Springer, pp. 214-223, 2014.
• C. Callanan, B. Jerman-Blažič, A. Jerman Blažič. User tolerance of privacy abuse on mobile Internet and the country level of development. Information development, ISSN 0266-6669, [in press], 10 p., 2015.
• C. Callanan, B. Jerman-Blažič. User understanding of privacy in emerging mobile markets. IEEE technology & society magazine, ISSN 0278-0097, vol. 33, no. 4, pp. 48-56, 2014.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. A quantitative model for information-security risk management. Engineering management journal, vol. 25, no. 3, pp. 25-37, 2013.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. Quantitative model for economic analyses of information security investment in an enterprise information system. Organizacija, vol. 45, no. 6, pp. 276-288, 2012.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. Towards a standard approach for quantifying an ICT security investment. Computer standards & interfaces, vol. 30, no. 4, pp. 216-222, 2008.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič, M. Tekavčič, Informacijska varnost v podjetniškem okolju: potrebe, ukrepi in ekonomika vlaganj, Ekonomska fakulteta, VI, 168 p. 2014.

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit (100%)

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: