MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Internetna omrežja

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Borka Jerman-Blažič

Cilji:

Cilji
Pridobiti temeljna znanja Internetne skladovnice protokolov.

Kompetence
Znanja o delovanju internetnih protokolov in omrežij

Znanja o novih internetnih tehnologijah in širokopasovne infrastrukture

Vsebina:

Internetna skladovnica protokolov
Podatkovna linija in protokol – NAL
Lokalna omrežja – primer Etherneta
Hrbtenična omrežja

Omrežni sloj
Logično naslavljanje
Internetni protokoli IP
Usmerjanje
Preslikave naslovov

Transportni sloj
Komunikacija med procesi
Transportni protokol TCP
Transportni protokol UD

Širokopasovni internet
Fiksna infrastruktura
Mobilna omrežja in njihove tehnologije
širokopasovnega interneta

Ad hoc omrežja in njihova uporaba
Internet prihodnosti
Evolucijski razvoj – scenariji
Gridi, oblačno računalništvo

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• B. A. Forouzan, Data Communications and Networking, McGraw Hill, 4th edition, 2007, N.Y. ISBN 978-0-07-296775-3
• A. S. Tanenbaum, Computer Networks, 4th, edition, Prentice Hall, 2007, N.J. ISBN 978-0-132-12695-3
• J. F. Kurose, K. W. Ross, Computer Networking, 6th edition, Addison-Wesley, 2014, New York. ISBN 0136079679

Izbrane reference nosilca:

• B. Jerman-Blažič. Designing a large cross - border secured eID service for e-government and e-business. In: 2014 International Conference on Multimedia Computing and Systems, April 14-16, 2014, Marrakech, Moroco.
• S. Sapelova, B. Jerman-Blažič. Privacy issues in cross-border identity management systems: Pan-European case. In: HANSEN, Merit (Ed.). Privacy and identity management for emerging services and technologies: Privacy and identity management for emerging services and technologies: revised selected papers, IFIP advances in information and communication technology, 421. Heidelberg [etc.]: Springer, pp. 214-223, 2014.
• C. Callanan, B. Jerman-Blažič, A. Jerman Blažič. User tolerance of privacy abuse on mobile Internet and the country level of development. Information development, ISSN 0266-6669, vol. 32, pp. 3, iss. 728-750, 2016.
• C. Callanan, B. Jerman-Blažič. User understanding of privacy in emerging mobile markets. IEEE technology & society magazine, ISSN 0278-0097, vol. 33, no. 4, pp. 48-56, 2014.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. A quantitative model for information-security risk management. Engineering management journal, vol. 25, no. 3, pp. 25-37, 2013.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič. Towards a standard approach for quantifying an ICT security investment. Computer standards & interfaces, vol. 30, no. 4, pp. 216-222, 2008.
• R. Bojanc, B. Jerman-Blažič, M. Tekavčič, Informacijska varnost v podjetniškem okolju: potrebe, ukrepi in ekonomika vlaganj, Ekonomska fakulteta, VI, 168 p. 2014.
• B. Jerman-Blažič. Four scenarios for future evolution of the internet. IEEE technology & society magazine, ISSN 0278-0097, vol. 30, no. 4, pp. 39-46, 2011.
• B. Jerman-Blažič. The future of the internet : Scenarios and challenges in the evolution path as seen by EIFFEL Think-Tank. International journal on advances in internet technology, vol. 3, no. 3/4, pp. 195-202, 2010.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: