MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Digitalna forenzika II

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Tomaž Klobučar

Cilji:

Namen predmeta je študentom predstaviti napredne vidike digitalne forenzike.

Študenti bi morali biti sposobni:
• Uporabiti metodologije digitalne forenzike
• Izbrati in uporabiti ustrezna orodja digitalne forenzike
• Upoštevati zahteve in probleme digitalne forenzike v specifičnih okoljih, na primer v oblaku ali mobilnih sistemih
• Nadaljevati raziskovalno-razvojno delo na področju digitalne forenzike

Vsebina:

Uvod:
definicija osnovnih pojmov, forenzična tehnologija

Digitalna forenzika:
metodologije digitalne forenzike; digitalna forenzika in operacijski sistemi, pomnilniške naprave, prenosni sistemi, aplikacije in mrežni sistemi

Napredna orodja digitalne forenzike:
mobilni forenzični sistemi; komercialna in odprtokodna orodja za analizo datotečnih sistemov, živih sistemov, mobilnih naprav, aplikacij in omrežnih sistemov; zanesljivost orodij digitalne forenzike

Izbrana poglavja iz digitalne forenzike (npr. forenzika v oblaku)

Praktični vidiki in smernice razvoja:
praktični primeri postopkov digitalne forenzike; raziskovalno-tehnološki trendi informacijskih sistemov, nova tržišča; izzivi digitalne forenzike

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• E. Casey (Ed.), Handbook of Digital Forensics and Investigation. Elsevier Academic Press, 2009, ISBN: 978-0-12-374267-4
• S. Davidoff and J. Ham, Network Forensics: tracking hackers through cyberspace. Prentice Hall, 2012, ISBN-13: 978-0132564717
• K. J. Jones, R. Bejtlich and C. W. Rose, Real Digital Forensics: Computer Security and Incident Response. Addison Wesley, 2005, ISBN: 0321240693
• B. Carrier, File System Forensic Analysis. Addison Wesley, 2005, ISBN: 0-321-26817-2

Izbrani znanstveni članki s področja digitalne forenzike, objavljeni npr. v Digital Investigation, IEEE Security and Privacy, IEEE Network Security, International Journal of Digital Evidence, International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, Journal of Digital Forensic Practice.

Izbrane reference nosilca:

• V. Jovanovikj, D. Gabrijelčič and T. Klobučar, “A conceptual model of security context,” International journal of information security, ISSN 1615-5262, vol. 13, no. 6, pp. 571-581, 2014
• B. Ivanc and T. Klobučar, “Attack modeling in the critical infrastructure = Modeliranje napadov v kritični infrastrukturi,” Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], vol. 81, no. 5, pp. 285-292, 2014
• T. Klobučar, D. Gabrijelčič and V. Pagon, “Cross-border e-learning and academic services based on eIDs: case of Slovenia” in eChallenges 2014: 29-30 October, 2014 Belfast, Ireland. Dublin: IIMC: = International Information Management Corporation, 8 pages, 2014
• P. Cigoj and T. Klobučar, “Cloud security and OpenStack,” in R. Trobec (Ed.), Proceedings of the 1st International Conference on CLoud Assisted ServiceS, Bled, Slovenia, October 22 -25: CLASS. 1st ed. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, pp. 20-27, 2012
• V. Jovanovikj, D. Gabrijelčič and T. Klobučar, “Access control in BitTorrent P2P networks using the enhanced closed swarms protocol” in Netware 2011: August 21-27, 2011, Nice - Saint Laurent du Var, France. [S. l.], pp. 97-102, 2011
• D. Gabrijelčič, B. Semulič, B. Jerman-Blažič, T. Klobučar, V. Vehovar and I. Belič, Računalniška kriminaliteta v Sloveniji: analiza stanja in predlog ukrepov, 2006
• B. Jerman-Blažič (Ed.), W. Schneider (Ed.) and T. Klobučar (Ed.), Security and privacy in advanced networking technologies, (NATO science series, Series III, Computer and systems sciences, vol. 193). Amsterdam [etc.]: IOS Press. VIII, 250 pages, 2004. ISBN 1-58603-430-8
• A. Jerman-Blažič, T. Klobučar and B. Jerman-Blažič, “Long-term trusted preservation service using service interaction protocol and evidence records,” Comput. stand. interfaces. [Print ed.], vol. 29, no. 3, pp. 398-412, 2007
• T. Klobučar and B. Jerman-Blažič, “A formalization and evaluation of certificate policies,” Comput. commun.. [Print ed.], vol. 22, str. 1104-1110, 1999
• T. Klobučar and B. Jerman-Blažič, “An infrastructure for support of digital signatures,” Informatica (Ljublj.), vol. 23, spec. issue, no. 4, str. 447-481, 1999

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga z ustnim zagovorom (50%)
Ustni ali pisni izpit (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: