MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jo˛efa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Tomaž Klobučar

Cilji:

Namen predmeta je študentom predstaviti grožnje v internetu glede zaščite zasebnosti in upravljanja z identitetami, zaupanjem in ugledom in ustrezne varnostne mehanizme, ki omogočajo odpravo teh problemov.

Študenti bi morali biti sposobni:
• Analizirati stanje in oceniti grožnje glede zasebnosti
• Izbrati ustrezne modele in mehanizme za zagotovitev zasebnosti in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom
• Zaščititi občutljive podatke
• Zadostiti pravnim zahtevam glede zaščite zasebnosti pri razvoju informacijskih aplikacij in rešitev
• Nadaljevati raziskovalno-razvojno delo na področju zaščite zasebnosti in upravljanja z identitetami, zaupanjem in ugledom

Vsebina:

Uvod:
predstavitev osnovnih pojmov (zasebnost, osebni podatki, identiteta, zaupanje, ugled) in groženj

Tehnologije za zaščito zasebnosti:
- na strani uporabnika: zaščitniki identitete, anonimne poverilnice, zapisi preferenc glede zaščite osebnih podatkov
- na strani ponudnika storitve: organizacijski in nadzorni procesi, politike zasebnosti
- v komunikacijskem sistemu
anonimizacija komunikacije, anonimizacija elektronske pošte, anonimizacija v svetovnem spletu

Upravljanje z identitetami:
osnove, scenariji, zahteve, mehanizmi

Sistemi za upravljanje z zaupanjem:
koncepti, modeli, upravljanje, uporaba

Sistemi za upravljanje z ugledom:
koncepti, modeli, upravljanje, uporaba

Izbrana poglavja iz zasebnosti in upravljanja z identitetami, zaupanjem in ugledom v naprednih internetnih sistemih in tehnologijah (npr. v oblaku)

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• M. Hansen, J.-H. Hoepman, R. Leenes and D. Whitehouse (Eds.), Privacy and Identity Management for Emerging Services and Technologies, Springer, 2013, ISBN 978-3-642-55137-6
• J. Camenisch, S. Fischer-Hübner and K. Rannenberg, Privacy and Identity Management for Life, Springer, 2011, ISBN 978-3-642-14281-9
• A. Acquisti, S. Gritzalis, C. Lambrinoudakis and S. De Capitani di Vimercati, Digital Privacy: Theory, Technologies, and Practices, Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, 2008, ISBN 978-1420052176
• R. F. Farmer and B. Glass, Building Web Reputation Systems, O'Reilly Media, Inc., 2010, ISBN 978-0596159795
• R. Bachman, and A. Zaheer, Handbook of Trust Research, Edward Elgar Publishing, Inc., Northmampton, MA, 2006, ISBN 978-1843767541
• E. Chang, T. Dillon and F. K. Hussain, Trust and Reputation for Service-oriented Environments: Technologies for Building Business Intelligence and Customer Confidence. John Wiley & Sons Ltd, 2006, ISBN 978-0470015476

Izbrani znanstveni članki iz revij s področja zasebnosti in upravljanja z identitetami, zaupanjem in ugledom, npr. Computers & Security, Network Security, Journal of Computer Security.

Izbrane reference nosilca:

• T. Klobučar, D. Gabrijelčič and V. Pagon, “Cross-border e-learning and academic services based on eIDs: case of Slovenia” in eChallenges 2014: 29-30 October, 2014 Belfast, Ireland. Dublin: IIMC: = International Information Management Corporation, 8 pages, 2014
• V. Seničar, T. Klobučar and B. Jerman-Blažič, “Privacy-enhancing technologies” in B. Jerman-Blažič (Ed.), W. Schneider (Ed.), T. Klobučar (Ed.), Security and privacy in advanced networking technologies, (NATO science series, Series III, Computer and systems sciences, vol. 193). Amsterdam [etc.]: IOS Press, pp. 213-227, 2004
• V. Seničar, B. Jerman-Blažič and T. Klobučar, “Privacy-enhancing technologies - approaches and development,” Comput. stand. Interfaces, [Print ed.], vol. 25, pp. 147-158, 2003
• B. Jerman-Blažič and T. Klobučar, “Privacy provision in e-learning standardized systems: status and improvements,” Comput. stand. Interfaces, [Print ed.], 2005, vol. 27, pp. 561-578
• T. Klobučar, V. Seničar and B. Jerman-Blažič, “Privacy and personalisation in a smart space for learning,” Int. j. contin. eng. educ. life-long learn., vol. 14, pp. 388-401, 2004
• J. Porekar, K. Dolinar, A. Jerman-Blažič and T. Klobučar, “Pervasive systems: enhancing trust negotiation with privacy support” in K. Makki (Ed.), P. Reiher (Ed.), K. Makki (Ed.), N. Pissinou (Ed.) and S. Makki (Ed.), Mobile and Wireless Network Security and Privacy, Springer Science+Business Media, 2007. ISBN: 978-0-387-71057-0
• B. Jerman-Blažič (Ed.), W. Schneider (Ed.) and T. Klobučar (Ed.), Security and privacy in advanced networking technologies, (NATO science series, Series III, Computer and systems sciences, vol. 193). Amsterdam [etc.]: IOS Press, VIII, 250 pages, 2004. ISBN 1-58603-430-8
• T. Klobučar, “Privacy and data protection in technology-enhanced professional learning” in Advanced international conference on telecommunications and International conference on internet and web applications and services (AICT/ICIW 2006): 19-25 February. Piscataway: IEEE, 6 pages, 2006

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga z ustnim zagovorom (50%)
Ustni ali pisni izpit (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: