MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Speciacija elementov v industriji*

Programi:

Ekotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Janez Ščančar

Cilji:

Predstaviti študentom pomen speciacije elementov v različnih industrijskih panogah.
Študente bomo seznanili različnimi industrijskimi procesi, kjer ima speciacija elementov odločilno vlogo pri samem vodenju procesa in pri kvaliteti končnih izdelkov. Seznanili jih bomo s pretvorbami kemijskih zvrsti elementov v različnih industrijskih procesih, s problematiko različnih odpadnih snovi, ki izhajajo iz industrijskih procesov in z načini varnega odlaganja odpadkov, ki vsebujejo strupene oblike kemijskih zvrsti elementov.
Predstavili bomo možnosti ponovne rabe odpadnih materialov kot sekundarnih surovin, ki lahko nadomeščajo naravne surovine in vlogo speciacije pri tovrstnih dejavnostih.
Predlagali bomo načine reševanja okoljskih problemov povezanih s specifičnimi industrijskimi aktivnostmi.

Vsebina:

• Pregled industrijskih procesov, kjer ima speciacija elementov ključno vlogo. (Arzen v steklarstvu, vloga speciacije pri predelavi rud in reševanje problemov onesnaževanja okolja kot posledica rudarjenja, onesnaženje zraka pri izgorevanju fosilnih goriv (npr. arzen v aerosolih), pomen speciacije kroma v industriji in gradbeništvu (speciacija kroma v usnjarski industriji, odpadnih blatih iz čistilnih naprav, speciacija kroma na delovnih mestih varilcev, speciacija kroma v avtomobilski industriji), speciacija živega srebra v kemijski industriji (naftna industrija, termoelektrarne, farmacevstka industrija….), frakcionacija živega srebra v gradbenih materialih.
• Reševanje tehnoloških težav in okoljskih problemov v skladu z zahtevami zakonodaje (Pomen speciacije arzena pri čiščenju odplak npr. v steklarstvu, varno odlaganje odpadkov iz industrijskih procesov (na primer krom v odpadkih iz usnjarske industrije, varno odlaganje blat iz čistilnih naprav).
• Ponovna uporaba odpadnih surovin in okoljski vplivi (na primer možnosti uporabe odpadnih surovin iz železarske industrije v gradbeništvu in cestogradnji ter ocena okoljsih vplivov, predvsem glede na vsebnost šestvalentnega kroma).

Temeljna literatura in viri:

• Cornelis, R., Handbook of Elemental Speciation, Techniques and Methodology, Willey and sons, Inc. 2003.
• Cornelis, R., Handbook of Elemental Speciation, Species in the Environment, Food Medicine and Occupational Health, Willey and sons, Inc. 2005.
• Joo, S.H., Cheng I.F., Nanotechnology for Environmental Remediation, Springer, NY, USA. 2006.
• Zhang, T.C., Surampalli, R.Y., Ali, K.C.K., Hu, Z., Tyagi, R.D., Lo, I.M.C., Nanotechnologies for Water Environment ApplicationsAmerican Society of Civil Engineers, VA, USA. 2009.

Izbrane reference nosilca:

Članki:
• DRINČIĆ, Ana, NIKOLIĆ, Irena, ZULIANI, Tea, MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Long-term environmental impacts of building composites containing waste materials : evaluation of the leaching protocols. Waste management, 2017, 59, 340-349.
• ZALAR SERJUN, Vesna, MLADENOVIČ, Ana, MIRTIČ, Breda, MEDEN, Anton, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Recycling of ladle slag in cement composites : environmental impacts. Waste management, 2015, 43, 376-385.
• ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. A critical overview of Cr speciation analysis based on high performance liquid chromatography and spectrometric techniques. Journal of analytical atomic spectrometry, 2014, 29, 427-443.
• KRŽIŠNIK, Nina, MLADENOVIČ, Ana, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, ŠKRLEP, Luka, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Nanoscale zero-valent iron for the removal of Zn[sup](2+), Zn(II)-EDTA and Zn(II)-citrate from aqueous solutions. Science of the total environment, 2014, 476-477, 20-28.
• NOVOTNIK, Breda, ZULIANI, Tea, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Inhibition of the nitrification process in activated sludge by trivalent and hexavalent chromium, and partitioning of hexavalent chromium between sludge compartments. Chemosphere, 2014, 105, 87-94.
• NOVOTNIK, Breda, ZULIANI, Tea, ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. The determination of Cr(VI) in corrosion protection coatings by speciated isotope dilution ICP-MS. Journal of analytical atomic spectrometry, 2012, 27, 1484-1493.
• MILAČIČ, Radmila, ZULIANI, Tea, OBLAK, Tina, MLADENOVIČ, Ana, ŠČANČAR, Janez. Environmental impacts of asphalt mixes with electric arc furnace steel slag. Journal of environmental quality, 2011, 40, 1153-1161.
• ŠTURM, Tina, MILAČIČ, Radmila, MURKO, Simona, VAHČIČ, Mitja, MLADENOVIČ, Ana, STRUPI-ŠUPUT, Jerneja, ŠČANČAR, Janez. The use of EAF dust in cement composites : assessment of environmental impact. Journal of hazardous materials, 2009, 166, 277-283.
• VAHČIČ, Mitja, MILAČIČ, Radmila, MLADENOVIČ, Ana, MURKO, Simona, ZULIANI, Tea, ZUPANČIČ, Marija, ŠČANČAR, Janez. Leachability of Cr(VI) and other metals from asphalt composites with addition of filter dust. Waste management, 2008, 28, 2667-2674.
• ŠČANČAR, Janez, OSTERMAN, Tina, BUKOVEC, Nataša, MILAČIČ, Radmila. Critical appraisal of analytical procedures for the determination of Cr(VI) in dyed leathers by 1.5 diphenylcarbazide spectrophotometry after sample dilution or color removal. The Journal of the American Leather Chemists Association, 2007, 102, 85-92.
• ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, SΙBY, Fabienne, DONARD, Olivier F. X. Determination of hexavalent chromium in cement by the use of HPLC-ICP-MS, FPLC-ETAAS, spectrophotometry and selective extraction techniques. Journal of analytical atomic spectrometry, 2005, 20, 871-875.
• MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Safe disposal of chromium-rich waste materials. Crit. rev. anal. chem., 2003, 33, 69-75.
• ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. A novel approach for speciation of airborne chromium by convective-interaction media fast-monolithic chromatography with electrothermal atomic-absorption spectrometric detection. Analyst, 2002, 127, 629-633.
• MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez, TUŠEK, Janez. Determination of Cr(VI) in welding fumes by anion-exchange fast protein liquid chromatography with electrothermal atomic absorption spectrometric detection. Anal. bioanal. chem., 2002, vol. 372, str. 549-553.
• SVETE, Peter, MILAČIČ, Radmila, PIHLAR, Boris. Partitioning of Zn, Pb and Cd in river sediments from a lead and zinc mining area using the BCR three-step sequential extraction procedure. J. environ. monit. 2001, 3, 586-590.
• ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, STRAŽAR, Marjeta, BURICA, Olga, BUKOVEC, Peter. Environmentally safe sewage sludge disposal : the impact of liming on the behaviour of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn. J. environ. monit. 2001, 3, 226-231.
• ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila, STRAŽAR, Marjeta, BURICA, Olga. Total metal concentrations and partitioning of Cd, Cr, Cu, Fe, Ni and Zn in sewage sludge. Sci. total environ. 2000, 250, 9-19.
• MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Determination of hexavalent chromium in lime-treated sewage sludge by anion-exchange fast protein liquid chromatography with electrothermal atomic absorption spectrometry detection. Analyst (Lond.), 2000, 125, 1938-1942.
• SVETE, Peter, MILAČIČ, Radmila, PIHLAR, Boris. Optimisation of an extraction procedure for determination of total water-soluble Zn, Pb and Cd and their species in soils from a mining area. Ann. chim., 2000, 90, 323-334.
• MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez, URBANC, M. Is spectrophotometry a reliable technique for determination of Cr(VI) in leather samples?. J. Soc. Leather Technol. Chem., 1998, 82, 91-94.
• CRUZ, F. G., KATZ, S. A., MILAČIČ, Radmila. Determination of hexavalent chromium in CCA-treated building timbers. J. environ. sci. health, Part A, environ. sci. eng., 1995, A30, 299-306.
• MILAČIČ, Radmila, ŠTUPAR, Janez. Fractionation and oxidation of chromium in tannery waste-and sewage sludge-amended soils. Environ. sci. Technol., 1995, 29, 506-514.

Poglavja v knjigi:
• ŠČANČAR, Janez, MILAČIČ, Radmila. Safe disposal and re-use of chromium rich waste materials. V: BALART MURRIA, Marνa Josι (ur.). Management of hazardous residues containing Cr(VI), (Waste and waste management). New York: Nova Science Publishers, cop. 2011, 295-317.

Načini preverjanja znanja:

• seminar in ustni izpit (100%)

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: