MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Osnove analizne kemije

Programi:

Ekotehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Maja Ponikvar-Svet

Cilji:

Cilji:
• Pomen in osnove analizne kemije
• Nadgradnja znanja, ki ga študenti pridobijo pri ostalih predmetih in uporaba pridobljenega znanja pri reševanju problemov
• Seznanitev s klasičnimi in elektrokemijskimi analiznimi metodami
• Seznanitev z metodami, ki jih bodo študenti uporabljali tekom svojega raziskovalnega dela

Splošne kompetence:
• Osnove analizne kemije
• Stopnje kvantitativnega analiznega postopka
• Analizne metode za določanje glavnih komponent in komponent v sledovih
• Osnove klasičnih in elektrokemijskih analiznih metod ter njihova uporaba
• Pristop k reševanju analiznih problemov

Predmetno-specifične kompetence:
• Seznanitev s splošnimi znanji analizne kemije
• Specifično znanje, ki je v tesni povezavi z raziskovalnim projektom

Vsebina:

• Uvod in pomen analizne kemije
• Stopnje analiznega postopka
• Pregled analiznih metod, klasične vs. instrumentalne analizne metode
• Klasične analizne metode
• Pregled osnovnih instrumentalih metod
• Napake v kemijski analizi

Temeljna literatura in viri:

D.A. Skoog, D.M West, F.J. Holler, Fundamentals of analytical chemistry. New York: Saunders College Publishing (1996) ali kasnejša izdaja (or later edition).
D.A. Skoog, A. Douglas A, Principles of instrumental analysis. Philadelphia: Harcourt Brace & Company (1998) ali kasnejša izdaja (or later edition).

Izbrane reference nosilca:

1. PLOHL, Olivija, KRAFT, Marco, KOVAČ, Janez, BELEC, Blaž, PONIKVAR-SVET, Maja, WάRTH, Christian, LISJAK, Darja, RESCH-GENGER, Ute. Optically detected degradation of NaYF4: Yb,Tm-based upconversion nanoparticles in phosphate buffered saline solution. Langmuir 33 (2017) 553-560.
2. PONIKVAR-SVET, Maja, ZEIGER, Diana D., LIEBMAN, Joel F. Interplay of thermochemistry and Structural Chemistry, the journal (Volume 26, 2015, Issues 1-2) and the discipline. Struct. Chem. 27 (2016) 1017-1026.
3. LISJAK, Darja, PLOHL, Olivija, VIDMAR, Janja, MAJARON, Boris, PONIKVAR-SVET, Maja. Dissolution mechanism of upconverting AYF4:Yb,Tm (A = Na or K) nanoparticles in aqueous media. Langmuir 32 (2016) 8222-8229.
4. PLOHL, Olivija, MAJARON, Boris, PONIKVAR-SVET, Maja, MAKOVEC, Darko, LISJAK, Darja. Influence of the synthesis parameters on the properties of NaYF4:Yb3+,Tm3+ nanoparticles. Acta Chim. Slov. 62 (2015) 789-795.
5. KOBLAR, Alenka, TAVČAR, Gašper, PONIKVAR-SVET, Maja. Stress syndrome response of nettle (Urtica dioica L.) grown in fluoride contaminated substrate to fluoride and fluorine accumulation pattern. J. Fluor. Chem. 172 (2015) 7-12.
6. LISJAK, Darja, PLOHL, Olivija, PONIKVAR-SVET, Maja, MAJARON, Boris. Dissolution of upconverting fluoride nanoparticles in aqueous suspensions. RSC advances 5 (2015) 27393-27397.
7. MICHAŁOWSKI, Tomasz, GARCIA ASUERO, Agustin, PONIKVAR-SVET, Maja, MICHAŁOWSKA-KACZMARCZYK, Anna Maria, WYBRANIEC, Sławomir. Some examples of redox back titrations. The Chemical Educator 19 (2014) 217–222.
8. VENGUST, Damjan, JANČAR, Boštjan, ŠESTAN, Andreja, PONIKVAR-SVET, Maja, BUDIČ, Bojan, SUVOROV, Danilo. Chemical decomposition as a likely source of ambient and thermal instabilities of layered sodium cobaltate. Chem. Mater. 25 (2013) 4791–4797.
9. SOUSA SILVA, Clara, VERYASOV, Gleb, GORESHNIK, Evgeny A., PONIKVAR-SVET, Maja, JESIH, Adolf. Crystal structure and vibrational spectra of hydrazinium(+1) fluorocadmate(II). Monatsh.Chem. 144 (2013) 1455–1459.
10. PONIKVAR-SVET, Maja, THOMAS, Alecia T., DOBSON, Bryan J., HENEGAR, Brittney M., BREWSTER, Mathew W., NEERCHAL, Nagarak K., LIEBMAN, Joel F. Linear model for estimating the entropy of formation of aqueous anions. Struct. Chem. 24 (2013) 2069–2082.
11. PONIKVAR-SVET, Maja, LIEBMAN, Joel F. Aspects of the chemistry of species with carbon-polonium bonds. V: RAPPOPORT, Zvi (ur.). The chemistry of organic selenium and tellurium compounds. Volume 3, (PATAI's chemistry of functional groups). Chichester: Wiley, 2012, 1359-1370.
12. KOBLAR, Alenka, TAVČAR, Gašper, PONIKVAR-SVET, Maja. Fluoride in teas of different types and forms and the exposure of humans to fluoride with tea and diet. Food Chem. 130 (2012) 286–290.
13. MICHAŁOWSKI, Tadeusz, PONIKVAR-SVET, Maja, ASUERO, Augustin G., KUPIEC, Krzysztof. Thermodynamic and kinetic effects involved in the pH titration of As(III) with iodine in a buffered malonate system. J. Solution Chem. 41 (2012) 436–446.
14. MICHAŁOWSKI, Tadeusz, ASUERO, Augustin G., PONIKVAR-SVET, Maja, TOPOREK, Marcin, PIETRZYK, Andrzej, RYMANOWSKI, Maciej. Liebig-Denigčs method of cyanide determination : a comparative study of two approaches. J. Solution Chem. 41 (2012) 1224–1239.
15. KOBLAR, Alenka, TAVČAR, Gašper, PONIKVAR-SVET, Maja. Effects of airborne fluoride on soil and vegetation. J. Fluorine Chem. 132 (2011) 755–759.
16. MICHAŁOWSKI, Tadeusz, PILARSKI, Bogusław, PONIKVAR-SVET, Maja, ASUERO, Augustin G., KUKWA, Agata, MŁODZIANOWSKI, Janusz. New methods applicable for calibration of indicator electrodes. Talanta 83 (2011) 1530–1537.
17. MICHAŁOWSKI, Tadeusz, PIETRZYK, Andrzej, PONIKVAR-SVET, Maja, RYMANOWSKI, Maciej. The generalized approach to electrolytic systems : the generalized equivalent mass (GEM) concept. Crc. Cr. Rev. Anal. Chem. 40 (2010) 17–29.
18. STERGARŠEK, Andrej, HORVAT, Milena, KOTNIK, Jože, SNOJ TRATNIK, Janja, FRKAL, Peter, KOCMAN, David, JAĆIMOVIĆ, Radojko, FAJON, Vesna, PONIKVAR-SVET, Maja, HRASTEL, Iztok. The role of flue gas desulphurisation in mercury speciation and distribution in a lignite burning power plant. Fuel 87 (2009) 3504-3512.
19. PONIKVAR-SVET, Maja, LIEBMAN, Joel F. Use of oximes, hydroxamic acids and related species as reagents in inorganic analytical chemistry. V: RAPPOPORT, Zvi (ur.), LIEBMAN, Joel F. (ur.). The chemistry of hydroxylamines, oximes and hydroxamic acids, (Patai series). Chichester: Wiley, 2009, 515–551.
20. PONIKVAR-SVET, Maja. Exposure of humans to fluorine and its assessment. V: TRESSAUD, Alain (ur.), HAUFE, Gόnter (ur.). Fluorine and health: molecular imaging, biomedical materials and pharmaceuticals. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2008, 488-549.
21. PONIKVAR-SVET, Maja, STIBILJ, Vekoslava, ŽEMVA, Boris. Daily dietary intake of fluoride by Slovenian Military based on analysis of total fluorine in total diet samples using fluoride ion selective electrode. Food Chem. 103 (2007) 369-374.

Načini preverjanja znanja:

Seminar (50%)
Ustni izpit (50%)

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: