MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Snovanje računalniških sistemov

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Anton Biasizzo

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z metodami snovanja digitalnih sistemov in s snovanjem računalniških sistemov, vključno s sistemi v čipu, omrežji v čipu in rekonfigurabilnimi sistemi.
Kompetence študenta z uspešno zaključenim predmetom bodo vključevale osnovno poznavanje metod snovanja računalniških sistemov, poznavanje sodobnih računalniških struktur (sistem v čipu, omrežja v čipu, rekonfigurabilni sistemi) in znanje o snovanju le-teh.

Vsebina:

Snovanje digitalnih sistemov: uvod, zgodovinski razvoj področja, računalniško podprto načrtovanje, nivoji abstrakcije sistema, npr. opis na tranzistorskem nivoju, nivo logičnih vrat, nivo registrov, algoritmični model

Jeziki za opis strojne opreme: uvod v jezik VHDL, hierarhično modeliranje sistema v jeziku VHDL, simulacija VHDL modela, postopek snovanja v jeziku VHDL

Programirljiva logična vezja: vrste programirljivih logičnih vezij PLD, programiranje vezij PLD, kompleksna programirljiva logična vezja CPLD, programirljiva polja logična vezja FPGA

Snovanje strojne opreme: snovanje strojnih jeder, ponovna uporaba strojnih jeder, snovanje večprocesorskih sistemov, strojni pospeševalniki, sistemi v čipu, omrežja na čipu

Preskušanje digitalnih sistemov: vloga preizkušanja, modeliranje in simulacija napak, zasnova za preizkus, vgrajeni samotest, sistemi odporni proti napakam

Rekonfigurabilni sistemi: sprotna delna rekonfiguracija vezij FPGA, sprotno odpravljanje okvar, snovanje zelo zanesljivih sistemov

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• D. Jansen, et al., The Electronic Design Automation Handbook. Kluwer Academic Publishers, 2003. ISBN 1-4020-7502-2
• V.A. Pedroni, Circuit design with VHDL. MIT Press, 2004. ISBN 0-262-16224-5
• R. Reis, M. Lubaszewski, and J.A.G. Jess, Design of Systems on a Chip: Design and Test. Springer, 2007. ISBN 978-0-387-32499-9
• S. Hauck, and A. DeHon, Reconfigurable Computing: The Theory and Practice of FPGA-Based Computing. Morgan Kaufmann, 2008. ISBN 978-0-123-70522-8
• G. De Micheli, and L. Benini, Networks on chips. Morgan Kaufmann, 2006. ISBN 978-0-123-70521-1

Izbrane reference nosilca:

• A. Biasizzo and F. Novak, “Hardware accelerated compression of LIDAR data using FPGA devices”, Sensors, vol. 13, no. 5, pp. 6405-6422, 2013.
• U. Legat, A. Biasizzo, and F. Novak, “SEU recovery mechanism for SRAM-based FPGAs”, IEEE trans. on nuclear science, vol. 59, no 5, pp. 2562-2571, 2012.
• U. Legat, A. Biasizzo, and F. Novak, “A compact AES core with on-line error-detection for FPGA applications with modest hardware resources”, Microprocessors and microsystems, vol. 34, no. 4, pp. 405-416, 2011.
• F. Novak and A. Biasizzo, “Academic network for microelectronic test education”, International Journal of Engineering Education, vol. 23, no. 6, pp. 1245-1253, 2007.
• F. Novak and A. Biasizzo, “Security extension for IEEE Std 1149.1”, Journal of electronic testing, vol. 22, no. 3, pp. 301-303, 2006.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: