MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Vgradni sistemi

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Anton Biasizzo

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta s področjem vgradnih sistemov, metodami snovanja stojne ter programske opreme vgradnih sistemov.
Kompetence študenta z uspešno zaključenim predmetom bodo vključevale poznavanje sodobnih vgradnih sistemov, znanje o metodah snovanja strojne in programske opreme vgradnih sistemov.

Vsebina:

Vgradni sistemi: uvod, zgodovinski razvoj področja, osnovna zgradba vgradnih sistemov, programska oprema vgradnih sistemov

Strojna oprema vgradnih sistemov: vgradni procesorji, pomnilnik in neizbrisljiv pomnilnik, vmesniki, časovniki, pretvorniki, krmiljenje napajanja

Izvedba s programirljivimi vezji FPGA: vezja FPGA, jezik za opis strojne opreme VHDL, mehka procesorska jedra, jedra zunanjih naprav, razvijalska vezja FPGA

Prekinitve in izjeme: viri prekinitev, strojne in programske prekinitve, krmilnik prekinitev, obdelava prekinitev in izjem, latentnost prekinitev

Programska oprema vgradnih sistemov: izvedba s končnim avtomatom stanj, operacijski sistem, niti ter procesi, razvrščevalnik opravil

Snovanja programske opreme: tok razvoja programske opreme, prevajanje izvorne kode in križni prevajalniki, knjižnice, prenos programskega jedra, izvedba aplikacije

Emulacija in razhroščevanje: preizkušanje programske opreme s simulatorji in emulatorji, simulacija zunanjih naprav, strojno razhroščevalnik, razvojni sistemi

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• S. Heath, Embedded Systems Design. Newnes, 2003. ISBN 0-750-65546-1
• L. Edwards, Embedded System Design on a Shoestring. Newnes, 2003. ISBN 0-750-67609-4
• J.G. Ganssle, The Art of Designing Embedded Systems. Newnes, 2008. ISBN 0-080-56879-3
• K. Iniewski, Embedded Systems: Hardware, Design and Implementation. Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-35215-1
• F. Vahid and T. Givargis, Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction. John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-38678-2

Izbrane reference nosilca:

• A. Biasizzo and F. Novak, “Hardware accelerated compression of LIDAR data using FPGA devices”, Sensors, vol. 13, no. 5, pp. 6405-6422, 2013.
• U. Legat, A. Biasizzo, and F. Novak, “SEU recovery mechanism for SRAM-based FPGAs”, IEEE trans. on nuclear science, vol. 59, no 5, pp. 2562-2571, 2012.
• U. Legat, A. Biasizzo, and F. Novak, “A compact AES core with on-line error-detection for FPGA applications with modest hardware resources”, Microprocessors and microsystems, vol. 34, no. 4, pp. 405-416, 2011.
• F. Novak and A. Biasizzo, “Academic network for microelectronic test education”, International Journal of Engineering Education, vol. 23, no. 6, pp. 1245-1253, 2007.
• F. Novak and A. Biasizzo, “Security extension for IEEE Std 1149.1”, Journal of electronic testing, vol. 22, no. 3, pp. 301-303, 2006.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga
Ustni zagovor seminarske naloge

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: