MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Metode programskega inženirstva

Programi:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, 2. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Barbara Koroušič Seljak

Cilji:

Cilj predmeta je seznaniti študenta z metodami programskega inženirstva.
Kompetence študenta z uspešno zaključenim predmetom bodo vključevale razumevanje programskega inženirstva, poznavanje sodobnih metod in znanje o primerih uporabe le-teh na pomembnem znanstvenem področju (vgradni sistemi).

Vsebina:

Specifične lastnosti sistemov:
značilnosti sistemov v realnem času; specifične lastnosti vgrajenih sistemov v realnem času

Modeliranje programske opreme:
razvojni cikel načrtovanja programske opreme; metodologije in metode za analizo in načrtovanje programske opreme; osnove načrtovanja (strukturni / objektno-orientirani postopki); sodobni postopki za izdelavo diagramov (npr. modeliranje po industrijskem standardu UML)

Načrtovanje sistema:
uvod v operacijske sisteme za delo v realnem času; načrtovanje in oblikovanje programske opreme (vidik kodiranja)

Testiranje sistema:
analiza in testiranje izvorne kode, testiranje na ciljnem sistemu

Vrednotenje sistema:
osnove vrednotenja in ocenjevanja zmogljivosti (performans) sistemov v realnem času; zagotavljanje varnosti pri kritičnih sistemih

Dokumentacija:
dokumentacija in vidiki kakovosti

Temeljna literatura in viri:

Izbrana poglavja iz naslednjih knjig:

• S. McConnell, Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Second Edition. Microsoft Press, 2015.
• J. Cooling, Software Engineering for Real-Time Systems. Addison Wesley, 2003.
• S. R. Pressman, Software engineering - A practitioner’s approach, 6th edition. McGraw-Hill, 2005.
• L. A. Maciaszek and B. L. Liong, Practical Software Engineering - A Case Study Approach. Addison-Wesley, 2005.
• I. Sommerville, Software Engineering, 7th edition. Pearson Education, 2004.

Izbrane reference nosilca:

• B. Koroušić Seljak. “Task scheduling policies for real-time systems”, Microprocess. microsyst.. [Print ed.], vol. 18, pp. 501-511, 1994.
• B. Koroušić Seljak. Efficient task scheduling approach relevant to the hardware/software co-design of embedded system. CIT. J. Comput. Inf. Technol., vol. 8, str. 197-206, 2000.
• G. Papa, B. Koroušić Seljak. „An artificial intelligence approach to the efficiency improvement of a universal motor”. Eng. appl. artif. intell.. [Print ed.], vol. 18, pp. 47-55, 2005.
• B. Koroušić Seljak. Computer-based dietary menu planning. Journal of food composition and analysis 22 (5), 414-420, 2009.
• B. Koroušić Seljak. Web-based eHealth applications with reference to food composition data. European journal of clinical nutrition, 64, S121-S127, 2010.

Načini preverjanja znanja:

Seminarska naloga (50%)
Ustni zagovor seminarske naloge (50%)

Obveznosti študentov:

Seminarska naloga in ustni zagovor seminarske naloge.

Zunanje povezave: